Splošni pogoji prodaje


Naši splošni pogoji prodaje stremijo k temu, da vas ozaveščajo o vaših pravicah, zato si pozorno preberite spodnje informacije.


Ti pogoji prodaje vsebujeje pogoje, ki se nanašajo na nakup blaga podjetja AD TYRES INTERNATIONAL SLU – v nadaljevanju imenovanem "AD TYRES INTERNATIONAL SLU" ali "podjetje", ki je bilo ustanovljeno v skladu z zakonodajo Andore, in s sedežem na naslovu C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 Andorra la Vella v Andori, in sicer z osnovnim kapitalo 1.000.000,00 EUR pod registracijsko številko NRT: L-711448-M, datum registracije: 30. maj 2016 pri Registracijskem uradu za trgovino.
Katera koli fizična oseba ali pravni subjekt, ki bo na spletni strani podjetja opravil nakup, je v nadaljevanju imenovan "stranka" ali "kupec".
Ti Splošni pogoji prodaje veljajo kot pogodba med AD TYRES INTERNATIONAL SLU in stranko.


Uvod

Spletna stran www.liderpnevmatik.si je vsem prosto dostopna. Ustvarjena je bila z namenom prodaje gum, koles in zimskih verig fizičnim osebam in pravnim subjektom. Podroben opis teh izdelkov lahko najdete na spletni strani.


1. Zadeva

Ti Splošni pogoji poslovanja opredeljujejo pravice in obveznosti podjetja in stranke pri spletnem nakupu izdelkov, ki jih ponuja podjetje. Stranka se mora sklicevati na te Splošne pogoje prodaje, ki so dostopni na spletni strani, ko želi prejeti potrdilo svojega naročila.


2. Splošne določbe

Obstoječi pogoji prodaje se nanašajo na vse prodaje izdelkov prek spletne strani podjetja. Z uporabo spletne strani stranka soglaša s temi pogoji prodaje in s tem sklene pogodbo s podjetjem. Podjetje si pridržuje neomejeno pravico do spremembe obstoječih Pogojev prodaje, in sicer z objavo nove različice teh pogojev na spletni strani. Veljavni splošni pogoji prodaje so tisti, ki so na spletni strani objavljeni v trenutni plačila naročila.

Splošni pogoji prodaje so dostopni na naslovu: https://www.liderpnevmatik.si/splosni-prodajni-pogoji

Podjetje zagotavlja, da za vsa naročila, izvedena na spletni strani, obstaja še predhodni korak potrditve naročila, preden je to dokončno izvedeno. Stranka izjavlja, da je prebrala in da popolnoma soglaša z obstoječimi Splošnimi pogoji prodaje.

V skladu z britansko zakonodajo stranka izjavi, da je popolnoma upravičena zastopati fizično osebo ali pravni subjekt, v imenu katere/katerega nastopa. Podatki, ki jih je registriralo podjetje, so dokaz vseh transakcij, razen če ni dokazano drugače.

Vsi zahtevki morajo biti poslani službi za pomoč strankam. Komercialna služba podjetja AD TYRES INTERNATIONAL SLU ni pristojna za reševanje zahtevkov.

Stranka lahko odpre zahtevek po zaključenem nakupu izdelka v zvezi z relevantnim naročilom z vpisom v svoj račun na spletni strani podjetja. Prav tako lahko službo za pomoč strankam kontaktirate s klikom na to povezavo: https://www.liderpnevmatik.si/kontakt


3. Cena

Cene izdelkov na naši spletni strani so v euro in vključujejo vse davke, kar je podrobno razvidno tudi na sami strani z izdelkom.

V skladu s 16. poglavjem (spodaj) je prodaja/nakup vsakega izdelka v pristojni andorske zakonodaje. Ta naročila bodo obdelana v državi oz. regiji, kjer je bilo podjetje AD TYRES INTERNATIONAL SLU tudi ustanovljeno. Posledično lahko navedene cene izdelkov vključujejo tudi okoljske takse, če to zahteva zakonodaja Andore.

Če je znesek DDV-ja ustrezno modificiran s strani organov Združenega kraljestva, potem mora podjetje cene izdelkov tudi ustrezno prilagoditi.

V trenutku nakupa so cene izdelkov v nakupovalni košarici navedene v euro, vključujoč vse davke.

Cena izdelkov se lahko spremeni večkrat v dnevu. Cene navedene na spletni strani so lahko kadar koli spremenjene, in to brez predhodnega obvestila. Vendar pa velja, da tovrstne spremembe cen ne bodo vplivale na naročila, ki jih je stranka oddala pred samim spreminjanjem cen.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU soglaša, da bo upošteval ceno, navedeno na spletni strani v trenutku potrditve naročila. Stroške telekomunikacijskih storitev, ki so nujne za zagotavljanje dostopa do spletne strani podjetja AD TYRES INTERNATIONAL SLU, mora poravnati stranka. Enako velja tudi za stroške pošiljanja.


4. Izdelki

Lastnosti in cene izdelkov si stranke lahko ogledajo na spletni strani podjetja.

Določeni podatki oz. informacije, kot npr. fotografije izdelkov ali podatki o kakovosti in zmogljivosti izdelkov niso pogodbeno vezani; AD TYRES INTERNATIONAL SLU ni odgovorno, če naročeni izdelek ali informacija o njegovi kakovosti in zmogljivosti ni enaka tista, ki je prikazana na fotografiji na spletni strani.

DOT izkazuje datum proizvodnje gume. Gre za 4-mestno številko, ki izkazuje teden in leto datuma proizvodnje. Vse gume, ki so bile proizvedene pred manj kot 36 meseci, so označene kot nove. AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne more sprejeti nobenega zahtevka za gume, proizvedene v zadnjih 36 mesecih.

Stranka izjavlja, da je bila obveščena o stroški odpošiljanja, plačilnih pogojih in pogojih dostave.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU spoštuje naročila strank, seveda z upoštevanjem razpoložljivosti izdelkov na zalogi. Če nekega izdelka ni na zalogi, bo podjetje AD TYRES INTERNATINAL SLU o tem obvestilo stranko.

Ta podatek o naročilo je potem sporočen z vsemi podrobnostmi stranki, in sicer v angleškem jeziku, po potrditvi naročila, s čimer je med podjetje in stranko sklenjena pogodba. Povzetek in potrditev sta poslana stranki po potrditvi naročila.

Pod vsako fotografijo, objavljeno na spletni strani, je zapisano, da ne gre za pogodbeno obvezujoči element. Podjetje AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne more biti odgovorno za to, če je naročeni izdelek drugačen od tistega, ki je prikazan na fotografiji, objavljeni na spletni strani.

Razen v posebnih pogojih pravice, ki so zagotovljene s temi Pogoji, pripadajo le fizični osebi, ki je sklenila naročilo (oz. lastniku elektronskega naslova, ki je bil posredovan pri naročilu).

V skladu z zakonskimi določbami, ki zadevajo skladnost in skrite napake, podjetje AD TYRES INTERNATIONAL SLU ponuja možnost povračila plačila ali zamenjave okvarjenih ali neustreznih izdelkov, ki so del naročila.

Povračilo plačila je moč zahtevati na enega izmed naslednjih načinov:

AD TYRES INTERNATIONAL SLU poskrbi za vračilo okvarjenih izdelkov, in sicer na lastne stroške, ter obenem soglaša s popolnim povračilom plačila stranki v 10 delovnih dneh od trenutka, ko je bil izdelek vrnjen v skladišče. Polno vračilo plačila je v pristojnosti ocene strokovnjakov in je lahko izvedeno, če ocena potrdi okvaro izdelka, in sicer v korist stranke.

Vračilo plačila bo obdelano z istimi sredstvi plačila kot pri plačilu naročila (bančna kartica, bančna transakcija ipd.).

V nekaterih primerih se zgodi, da določeni proizvajalci svoje izdelke prodajajo pod drugo blagovno znamko. Takšen je primer za gume Maxxis in Cheng Shin in CST, ki so tri blagovne znamke, proizvedene s strani istega podjetja: Cheng Shin / CST. Takšen primer velja tudi za blagovni znamki Mitas in Sava. Te gume proizvaja isto podjetje, kar pomeni da so enake kakovosti in zmogljivosti. AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne more vedeti vnaprej, katera vrsta gume bo dobavljena v primeru naročila gum ene izmed teh blagovnih znamk.

Če se stranka odloči za vračilo gume, bodo stroški vračila v celoti plačani s strani stranke.

Če pa vračilo izdelka pripravi AD TYRES INTERNATIONAL SLU, je strošek vračila (25 €) na izdelek, če je vračilo izdelka zaupano profesionalnemu dostavljavcu.

Stranka se lahko odloči za vračilo izdelkov na lastne stroške. V tem primeru mora stranka zaprositi AD TYRES INTERNATIONAL SLU za veljavni naslov za vračilo, pri čemer bodo vračilo izdelka v celoti odgovornost stranke. AD TYRES INTERNATIONAL SLU bo stranki zagotovil dokument o vračilu, ki bo priložen paketu/paketom. AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne more biti odgovoren za kakršno koli poškodbo ali izgubo med transportom vrnjenega izdelka. Stranka bo prejela polno povračilo v 10 delovnih dneh od trenutka, ko bo izdelek vrnjen v skladišče.

Vračilo plačila bo obdelano z istimi sredstvi plačila kot pri plačilu naročila (bančna kartica, bančna transakcija ipd.).


5. LASTNIŠTVO IN PRENOS TVEGANJ

Izdelki postanejo last kupca po potrditvi naročila. Posledično je stranka izključno odgovorna za uvoz in vnos izdelkov v ciljno državo, ki jo je izbrala za pošiljanje. Kupca vabimo, da se posvetuje o morebitnih obveznostih, ki jih ima zaradi uvoza izdelkov v navedeno namembno državo.

Vsako tveganje izgube ali poškodbe izdelkov se s prenosom lastništva prenese na poklicno stranko ali neprofesionalno stranko.

Vsako tveganje izgube ali poškodbe izdelkov se prenese na potrošnika, ko slednji ali tretja oseba, ki jo določi on, in razen prevoznika, ki ga predlaga prodajalec, prevzame fizično posest nad izdelki.


6. Določbe o pošiljanju/odpremi

Običajno dobava traja od 2 do 8 delovnih dni. A konkretnih dobavnih časov vam ne moremo zagotoviti. Lahko se zgodi, da pošiljka zamuja zaradi težav v prometu ali nezgod. Rok za dobavo izdelka je največ 30 dni od prejetja plačila. Po tej časovni omejitvi je stranki lahko povrnjeno plačilo, in sicer z enostavnim zahtevkom po preklicu njenega naročila.

Če je naslov za dostavo naslov vulkanizerstva za menjavo gum, je odgovornost stranke, da ta center neposredno kontaktira z namenom naročanja in v potrditev razpoložljivosti.

Plačila stroškov dobave je stranka oproščena v primeru naročila dveh enakih izdelkov.

Če je naročen en izdelek (avtomobilska guma, platišče), mora stroške pošiljanja kriti stranka, razen če naročilo zadeva avtomobilske gume ali v določenih primerih, ko je strošek pošiljanja krit za nakup vsaj ene gume.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU soglaša, da bo dostavil izdelke na naslov za dobavo, ki ga je navedla stranka med oddajanjem naročila.

Če naročilo vključuje več različnih izdelkov, je možno, da ti različni izdelki ne bodo dobavljeni na isti dan; v takem primeru pa od stranke ne moremo sprejeti nobenega zahtevka.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne more biti odgovoren za to, če stranka ni navedla popolnega ali točnega naslova za dostavo, ki ima seveda za posledico nezmožnost dostave izdelkov. V takem primeru bo strošek vračila v višini 25 € na paket v celoti zaračunan stranki.

Če je ob dostavi paketa stranka odsotna, je stranka dolžna kontaktirati dostavno službo, kateri je zaupana dostava paketa, z namenom dogovora o novem datumu dostave ali pridobitve naslova skladišča, kjer strankin paket hrani dostavna služba.

Če stranka ne bo izvedla zgoraj navedenih dejanj, bo paket v 10 delovnih dneh vrnjen v skladišče podjetja AD TYRES INTERNATIONAL SLU, pri čemer bodo stroški tovrstne dobave zaračunani stranki. Po vrnitvi izdelkov v skladišče, bo vračilo plačila stranki obdelano, pri čemer bo temu znesku odšteti strošek dobave vrnjenega paketa v znesku 25 € na paket.

Vsakršna izguba ali poškodba izdelka je odgovornost stranke, in sicer vse od trenutka, ko stranka prevzame svoj izdelek.

Stranka mora bodisi obvestiti dostavno službo o vseh morebitnih težavah glede izdelka, in sicer pisno v trenutku dobave izdelka ali enostavno zavrniti prevzem izdelka, z navedbo razloga.

Stranka mora potrditi stanje in skladnost dobavljenega izdelka v trenutku dostave, ne glede na to, ali je to na njenem domačem naslovu ali v vulkanizerstvu za menjavo gum.

Če dobavljeni izdelek ne ustreza naročenemu izdelku ali če je dostavljeni paket poškodovan, mora stranka zavrniti prevzem paketa. Stranka mora potem nemudoma obvestiti podjetje AD TYRES INTERNATIONAL SLU o tem, in sicer s kontaktiranjem službe za pomoč strankam, prek sistema zahtevkov ali s poslanim faks sporočilom ali dopisom (na naslov AD TYRES INTERNATIONAL SLU, C. Prat de la Creu, 59-65, AD500, Andorra la Vella, Andorra).

AD TYRES INTERNATIONAL SLU bo zavrnil vračilo vseh izdelkov, ki so že bili uporabljeni ali montirani s strani vulkanizerske službe.

V primeru, da stranka izpodbija veljavnost podpisa na dobavnem listu, bo zahtevek o tem predložen dostavni službi. Potrdilo o neprevzemu bo poslano stranki; to potrdilo pa mora biti vrnjeno in datirano ter podpisano s strani stranke dostavni službi, saj je le na podlagi tega potrdila mogoče oddati omenjeni zahtevek pri dostavni službi. Če je bil za naslov dostave izbran vulkanizerski montažni center, mora stranka prositi to vulkanizerstvo za podpis potrdila.

Rok, postavljen za obravnavo zahtevka je najmanj 10 delovnih dni od datuma vložitve zahtevka, pri čemer lahko traja do 4 tedne, da dostavna služba na zahtevek odgovori. Ta rok postavi dostavna služba, kar pomeni, da podjetje AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne more biti odgovorno za kakršne koli zamude.

Če stranka kot dostavni naslov izbere partnerski vulkanizerski montažni center podjetja, s tem soglaša, da bodo gume na njegovo vozilo nameščene v tem istem montažnem centru. Cene montaže gum določi montažni center in ne podjetje AD TYRES INTERNATIONAL SLU, stranka pa mora soglašati s temi cenami. Če stranka zavrne montažo gum v montažnem centru, kamor so bile gume dostavljene, potem ima montažni center (vulkanizerstvo) pravico od stranke zahtevati plačilo razumnega zneska za sprejem in hrambo strankinih gum.

Podjetje ni odgovorno za kakršne koli storitve montaže gum, centriranja ali druge storitve, ki jih zagotavlja montažni center, kjer je stranka naročila gume, saj ti montažni centri na noben način niso povezani s podjetjem. Poslovno razmerje med montažnim centrom in stranko temelji na pogodbi med montažnim centrom in stranko.

Podatki o montažnih centrih, kot npr. delovni čas, cene in storitve, največja dimenzija gum za montažo ipd. so na voljo v montažnih centrih. Podjetje AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne more biti odgovorno, če cene ali delovni časi montažnih centrov, navedenih na spletni strani, ne ustrezajo dejanskim cenam ali delovnim časom. Odgovornost stranke je, da kontaktira montažni center, izbran za dostavo, in se pozanima o cenah in razpoložljivosti, preden odda svoje naročilo.

Ti podatki so lahko predmet sprememb na spletni strani, in sicer brez vednosti podjetja AD TYRES INTERNATIONAL SLU.


7. Razpoložljivost in predstavitev

Zaloga in cene na spletni strani se lahko spremenijo večkrat na dan. AD TYRES INTERNATIONAL SLU spoštuje naročila strank, seveda z upoštevanjem razpoložljivosti izdelkov na zalogi. V primeru, da izdelek ni na zalogi, AD TYRES INTERNATIONAL SLU o tem stranko nemudoma obvesti in ji v celo vrne plačani znesek, in sicer na isti način, kot je bilo izvedeno plačilo naročila.


8. Kontaktni podatki

Naša služba za pomoč strankam je na voljo prek kontaktnega obrazca za komercialna vprašanja ali prek sistema zahtevkov za vprašanja, povezana s poprodajnimi storitvami v zvezi z naročili.

Da se stranka lahko poveže s svojim računom, mora za to uporabiti isti elektronski naslov, kot ga je uporabila pri oddaji naročila, ter geslo izbrano pri oddaji naročila.

Delovni čas naše službe za poprodajne storitve je med 8.00 in 16.00 (razen ob vikendih in dela prostih dneh).

Kliknite tukaj, če se želite pridružiti naši ekipi: https://www.liderpnevmatik.si/kontakt


9. Preklic naročila

AD TYRES INTERNATIONAL SLU ima možnost preklica naročila tudi po potrditvi plačila.

Podjetje AD TYRES INTERNATIONAL SLU soglaša, da bo odgovorilo na vse zahtevke po preklicu in izvršilo te zahtevke, a ni odgovorno, če poskus preklica ni uspešen. Ko so izdelki predani dostavni službi, je nemogoče preklicati ali ustaviti pošiljanje naročila.

Če je preklic potrjen, stranka o tem od podjetja dobi potrdilo, vračilo plačila pa je obdelano v 10 delovnih dneh, in sicer na isti način, kot je bilo izvedeno samo plačilo naročila.

V primeru, da naročilo ne more biti preklicano, ima stranka možnost zavrniti dobavo izdelka. Po vrnitvi izdelkov v skladišče podjetja AD TYRES INTERNATIONAL SLU, bo vračilo plačila stranki obdelano, pri čemer bo temu znesku odštet strošek dobave vrnjenega paketa v znesku 25 € na paket.

Če stranka sprejme dostavljeno blago, lahko podjetje AD TYRES INTERNATIONAL SLU poskrbi za vračilo izdelkov. V tem primeru znaša strošek dostave vračila 25 € na izdelek.

Stranka se lahko odloči za vračilo izdelkov na lastne stroške. V tem primeru mora stranka obvestiti podjetje AD TYRES INTERNATIONAL SLU, da lahko pridobiti naslov za vračilo, kamor morajo biti vrnjeni izdelki poslani. V tem primeru stranka prevzame polno odgovornost za transport vse do trenutka, dokler izdelek ne prispe v skladišče podjetja AD TYRES INTERNATIONAL SLU. Podjetje ne more biti odgovorno za izgubo ali poškodovanje med transportom vrnjenega izdelka. Ko so izdelki vrnjeni v skladišče, AD TYRES INTERNATIONAL SLU obdela polno vračilo plačila v 10 delovnih dneh.


10. Plačilo

Plačilo mora biti izvedeno takoj ob oddaji naročila. Stranka lahko plačilo izvede s kreditno kartico, prek Paypala ali z bančnim nakazilom.

Stranka mora navesti številko naročila pri obrazcu plačila, če je to izvedeno z bančnim nakazilom. AD TYRES INTERNATIONAL SLU lahko na podlagi te številke naročila lažje določi predmet naročila. Takoj, ko bomo prejeli nakazilo plačilo (kar lahko traja do 72 ur), bo naročilo potrjeno in izdelek odposlan stranki.

O tem bomo stranko prav tako obvestili z elektronskim sporočilom.

Vse bančne kartice, izdane s strani bančnih ustanov izven Združenega kraljestva, morajo biti mednarodne bančne kartice (Mastercard ali Visa). Ponudnik izvede varno spletno plačilo z bančno kartico.

Vse obdelave plačil, izvedene med posameznimi strankami in plačilnim sistemom HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, so šifrirane in zaščitene. Protokol, uporabljen pri plačilih, je SSL, registriran za elektronsko bančništvo (3D varnostni protokol).

Vsi podatki, povezani z naročilom, ter številka bančne kartice so zaščiteni in na spletu skriti. Številka bančne kartice ne bo vidna na nobenem dokumentu, računu ali drugem dopisu.

Podjetje AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne beleži številk bančnih kartic. Sistem HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT ne hrani številk bančnih kartic potem, ko je plačilna transakcija posredovana banki. Na ta način nihče nima dostopa do podrobnosti o bančnih kartica strank, ne med informacijskimi sistemi kot tudi ne v tiskanih dokumentih. Tveganje za vdor in pridobitev številk bančnih kartic strank med samim postopkom nakupa na spletnih straneh podjetja AD TYRES INTERNATIONAL SLU prek sistemov HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT je nično!

Poslovne stranke lahko svoja plačila izvedejo z bančnimi karticami ali z uporabo samodejnega debetnega sistema podjetja AD TYRES INTERNATIONAL SLU.

S strani stranke potrjena plačilna transakcija je takoj zabeležena v strankinem računu. V skladu s členom L. 132-2 Monetarnega in finančnega kodeksa, je zaveza za plačilo z bančno kartico nepreklicna. S predložitvijo podrobnosti bančnih kartic stranka med postopkom plačila pooblasti podjetje AD TYRES INTERNATIONAL SLU za zaračunavanje strankine kartice z zneskom, ki je skladen z navedeno ceno. Stranka potrjuje, da je zakonita lastnica debetne kartice in da ima pravico do uporabe zadevne kartice. V primeru napake ali nezmožnosti zaračunavanje bančna kartice je naročilo takoj preklicano.

Dejavnosti, povezane s pogodbo o prodaji na daljavo, izvaja AD TIRES INTERNATIONAL EU, ki se nahaja na naslovu Level 3 Suite No. 2407, Tower Business Center, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - registracijska številka podjetja OC 1277.


10.1 Plačilo s kreditno kartico v 4 obrokih

Korak 4 plačilne možnosti je na voljo v skladu s spodnjimi pogoji (popolna kolesa so pri tem izključena).

Celotno naročilo Stroški priprave dokumentacije
0.00 € - 199.99 € 6.90%

Tuje kartice, kartice za dvig, kartice s sistemsko avtorizacijo (Electron, Maestro, Cirrus ipd.) in elektronske kartice ne bodo sprejete.

Vaši 4 roki so plačani z neposredno obremenitvijo ali kreditno kartico.

4 roki so naslednji:

  • Rok 1 : dan vašega naročila, 1/4 zneska naročila, vključno s pristojbinami za obdelavo.
  • Rok 2 : 30 dni po naročilu, 1/4 zneska naročila, vključno s pristojbinami za obdelavo.
  • Rok 3 : 60 dni po naročilu, 1/4 zneska naročila, vključno s pristojbinami za obdelavo.
  • Rok 4 : 90 dni po naročilu, 1/4 zneska naročila, vključno s pristojbinami za obdelavo.

V primeru zavrnitve plačila, imate na voljo 7 dni za ureditev nastale situacije brez zamudnih obresti, hkrati pa obdržite pravico do ugodnosti vaše "enostavnosti plačil". Po tem obdobju boste izgubili pravico do ugodnosti vaše "enostavnosti plačil" in bodo vsi plačila vseh zneskov morala biti takoj poravnana. Izračunane bodo zamudne obresti, in sicer od dneva naročila, po obrestni meri ECB +10 točk, brez predhodnega obvestila.


11. Pravica do preklica

Stranka ima pravico do preklica, ki jo lahko uveljavlja brez navedbe razloga ali plačila kakršnih koli penalov, razen ko gre za plačilo stroškov dostave vrnjenih izdelkov, in sicer za obdobje 14 dni, začenši z dnem prejema blaga, naročenega na spletni strani.

Zato, da lahko izkoristi pravico do preklica, mora stranka o tem obvestiti podjetje, in sicer pisno v jasno zapisani izjavi, v 14 dneh od prejema zadevnega blaga. Stranka lahko potem odda zahtevek za zadevno naročilo z namenom kontaktiranja službe za poprodajne storitve ali pa pošlje sporočilo po faksu ali dopis na naslov AD TYRES INTERNATIONAL SLU C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 Andorra la Vella, Andorra.

Stranka bo nosila vse stroške vračila blaga ob uveljavitvi pravice do preklica, pri čemer bodo v celoti povrnjeni le znesek cene za nakupljeni izdelek in stroški dostave.

Podjetje ne bo sprejelo vračila kolesa, na katero je bila že montirana guma, razen če je prišlo do poškodbe med transportom blaga in je bil prevzem blaga zavrnjen.

Izdelki morajo biti vrnjeni v originalni embalaži, neuporabljeni in nepoškodovani.

Stroški vračila blaga so vedno odšteti od končnega povračila pri vračilu naročila.

Izdelke je mogoče vrniti na enega izmed naslednjih načinov:

  • Podjetje AD TYRES INTERNATIONAL SLU lahko poskrbi za vračilo izdelka in potem v največ 15 dneh od datuma prevzema izdelka v skladišču povrne plačilo stranki, pri čemer pri tem odšteje znesek pošiljanja v višini 25 € na izdelek.
    Če je bil izdelek že montiran ali uporabljen, povračilo plačila ne bo obdelano.
  • Stranka se lahko odloči za vračilo izdelkov na lastne stroške. V tem primeru mora stranka obvestiti podjetje AD TYRES INTERNATIONAL SLU, da lahko pridobiti naslov za vračilo, kamor morajo biti vrnjeni izdelki poslani. V tem primeru stranka prevzame polno odgovornost za transport vse do trenutka, dokler izdelek ne prispe v skladišče podjetja AD TYRES INTERNATIONAL SLU. Podjetje ne more biti odgovorno za izgubo ali poškodovanje med transportom vrnjenega izdelka. Ko so izdelki vrnjeni v skladišče, AD TYRES INTERNATIONAL SLU obdela polno vračilo plačila. Stranki bo plačilo vedno povrnjeno na isti način, kot je bilo plačilo izvedeno pri naročilu: bančna kartica, Paypal ali bančna transakcija.
    Če je bilo plačilo izvedeno z bančno transakcijo bodo zahtevane bančne podrobnosti strankinega računa.

12. Jamstva

Podjetje AD TYRES INTERNATIONAL SLU je zakonsko obvezano zagotavljati jamstva za zakonsko skladnost in skrite okvare.

Strankine ugodnosti, izhajajoče iz jamstva, za obdobje dveh let od datuma dostave. Stranka se lahko odloči za zamenjavo izdelka ali povračilo plačila, pri čemer je zamenjava odvisna od razpoložljivosti blaga na zalogi. Stranka ima pravico zahtevati strokovni pregled gume, če meni, da je poškodovana.

Zadevna guma bo obvezno potem poslana proizvajalcu v strokovni pregled. Za transport vrnjenega izdelka je v celoti odgovorno podjetje AD TYRES INTERNATIONAL SLU.

Ta strokovni pregled lahko traja mesecev (najmanj 3 mesece). V tem obdobju podjetje stranki ne sme poslati zamenjave ali izvesti povračila, brez prejetih rezultatov strokovnega pregleda.

Ko je strokovni pregled zaključen, bo stranka prejela poročilo o strokovnem pregledu in njegove rezultate. Po prejemu teh rezultatov, ni mogoče oddati nobenega zahtevka več.

Če strokovni pregled razkrije napako, potem bo stranki povrnjeno plačilo, v nasprotnem primeru pa bo podjetje stranki zaračunalo stroške strokovnega pregleda, ki znašajo 35 € na posamezno gumo.

Stranki bo plačilo vedno povrnjeno na isti način, kot je bilo plačilo izvedeno pri naročilu.

Če je rezultat strokovnega pregleda negativen, bo vprašljiva guma uničena ali vrnjena stranki.

Podjetje AD TYRES INTERNATIONAL SLU prav tako vsem svojim strankam jamči, da so izdelki skladni z evropsko zakonodajo in odobreni za vožnjo po cesti (razen, če ni drugače izrecno navedeno na spletni strani, npr. za gume za štirikolesnike).

Stranka se mora prepričati, da so kupljene gume skladne s proizvajalčevim opisom strankinega vozila.

Stranka mora upoštevati proizvajalčcev opis in priporočila glede varnosti in zanesljivosti vozila, še posebej kar se tiče velikosti gum in platišč, napihnjenosti in pritiska v gumah ter pogojev namestitve in hranjenja gum.

Podjetje AD TYRES INTERNATIONAL SLU v nobenem primeru ne more biti odgovorno za odločitev, ki jo sprejme ob nakupu stranka, za nepravilno hrambo ali uporabo izdelka v neustreznih pogojih. Stranka se mora prepričati, da so naročeni izdelki skladni z njenim vozilom in ustrezajo opisu in priporočilu proizvajalca.

Garancija (jamstvo) ne krije poškodb zaradi napačne montažne ali normalne uporabe gum ali posledic neustrezne rabe izdelkov ali njihovega propadanja zaradi malomarne rabe.

Podjetje AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne ponuja dodatne garancije (jamstva), razen zakonsko določenih garancij za zakonsko skladnost in skrite okvare.

Podjetje ni odgovorno za kakršne koli storitve montaže gum, centriranja ali druge storitve, ki jih zagotavlja montažni center, kjer je stranka naročila gume, saj ti montažni centri na noben način niso povezani s podjetjem. Poslovno razmerje med montažnim centrom in stranko temelji na pogodbi med montažnim centrom in stranko.


13. Pravice intelektualne lastnine

Vse informacije, povezane z intelektualno lastnino, kot so npr. blagovne znamke, izdelki, imena domen, fotografije, videoposnetniki, besedila ipd. so intelektualna lastnina podjetja AD TYRES INTERNATIONAL SLU.

V skladu s temi splošnimi prodajnimi pogoji se pravice intelektualne lastnine ne dodeljujejo.

To blago je ekskluzivna lastnina podjetja AD TYRES INTERNATIONAL SLU in ne more biti uporabljeno ali reproducirano kot celota ali deloma brez predhodne odobritve.


14. Višja sila

V primeru pojava nepredvidenih dogodkov ali všje sile, ki podjetju AD TYRES INTERNATIONAL SLU onemogoča izpolnjevanje obveznosti do stranke, bo ta obveznost zadržana. Podjetje AD TYRES INTERNATIONAL SLU bo obvestilo stranko o pojavu takšnega dogodka kakor hitro bo to mogoče.


15. Varstvo osebnih podatkov

Podjetje AD TYRES INTERNATIONAL SLU je zavezan k zaščiti osebnih podatkov uporabnikov spletne strani liderpnevmatik.si. Vsi osebni podatki so poslani in varno shranjeni pri vzdrževalcu podatkov spletne strani v Franciji. Podjetje AD TYRES INTERNATIONAL SLU bo morda moralo zbrati osebne podatke o uporabnikih svoje spletne strani in jih posredovati svojim partnerjem.

V skladu z zakonodajo Združenega kraljestva o varstvu podatkov iz leta 1998 (kot dopolnjeno), imajo stranke pravico do dostopa, popravka in izbrisa osebnih podatkov (kot to določa GDPR) ali do ugovora do njihove obdelave. Stranke lahko to storijo s poslanim dopisom na naslov:


AD TYRES INTERNATIONAL SLU
C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 Andorra la Vella, Andorra
E-naslov: cm(a)adtyre.com - telefonska številka: +376 810 888


16. Veljavna zakonodaja in pristojnost

Za pogodbena razmerja med prodajalcem in potrošnikom, ki se nahaja na območju Evropske unije, se uporablja pravo države članice, v kateri ima slednji sedež, glede varstva potrošnika po potrošniškem pravu te države članice.

Podatki v zvezi z naročilom, ki jih računalniško obdela prodajalčev sedež na Malti, se bo za obdelavo osebnih podatkov uporabljala malteška zakonodaja.

V zvezi z vsemi drugimi vprašanji, ki niso zajeta v zgornjih dveh določbah, se subsidiarno uporablja andorska zakonodaja.

LiveChat
Messenger