SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

- Veljavna različica od 18. oktobra 2023 -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, andorska družba pravne oblike societat limitada unipersonal s kapitalom 1.000.000 evrov, vpisana v register trgovskih družb Andore pod številko 16339, z identifikacijsko številko za DDV SI23751720, s sedežem na naslovu C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Kneževina Andora), e-pošta: cm(a)adtyre.com, telefon: +376 810 888, (v nadaljevanju "Prodajalec") se kot glavna dejavnost ukvarja s prodajo pnevmatik in povezanih izdelkov preko spletnega mesta liderpnevmatik.si (v nadaljevanju "Spletno mesto").

Te splošne prodajne pogoje se uporabljajo za urejanje vseh prodaj izdelkov in storitev vsem strankam, fizičnim ali pravnim osebam, bodisi potrošnikom, neprofesionalcem ali profesionalcem (v nadaljevanju "Kupec"), ki so opravili nakup na Spletnem mestu in za določanje pogodbenih odnosov med Prodajalcem in Kupcem.

1. DEFINICIJE

Vsi skupni imeni, katerih prva črka je v tem dokumentu zapisana z veliko začetnico, imajo definicijo, dodeljeno v tem členu.

 • Potrdilo o prejemu pomeni odgovor na e-pošto, ki jo Prodajalec pošlje Kupcu po potrditvi Naročila s strani Kupca in vsebuje povzetek Naročila, veljavne splošne pogoje prodaje in ustrezni Račun.
 • Naročilnica pomeni povzetek Izdelkov, ki jih je Kupcu izbral in jih je ta potrdil na Spletnem mestu za zaključek Naročila.
 • Dobavnica pomeni dokument, ki ga Prevoznik ob dostavi Naročila izroči Kupcu, proti podpisu Kupca, ki potrjuje izročitev Naročila ter popolno stanje zadevnega ali zadevnih Izdelkov in odsotnost nepravilnosti.
 • Splošni pogoji prodaje pomeni te splošne pogoje prodaje Prodajalca, ki se jih mora Kupcu držati za izvedbo svojega Naročila.
 • Kupec pomeni vsako posameznik ali družbo, ki deluje kot Potrošnik, Ne-profesionalni ali Profesionalni, ki dostopa do Spletnega mesta z namenom izvedbe Naročila.
 • Naročilo pomeni Izdelek ali Izdelke, ki jih je Kupcu naročil za vsako nakupno priložnost na Spletnem mestu.
 • Potrošnik pomeni Kupca, fizično osebo, ki deluje za namene, ki ne spadajo v okvir njegove komercialne, industrijske, obrtniške, svobodne ali kmetijske dejavnosti.
 • Pogodba pomeni vse pogodbene dokumente, ki določajo pravice in obveznosti Strank za vsako Prodajo, navedene v Členu 15.
 • Datum dostave pomeni datum dejanske dostave Naročila Kupcu, naveden na Dobavnici.
 • Rok dostave pomeni najdaljši rok, naveden v Členu 8.2, v katerem se Prodajalec zaveže, da bo Naročilo dostavil Kupcu.
 • Rok za odstop pomeni rok, naveden v Členu 9.
 • Račun pomeni račun, ki ga Kupcu pošlje preko Potrdila o prejemu.
 • Višja sila pomeni primer, ko dogodek, ki je izven nadzora dolžnika, ki ga ni bilo mogoče razumno predvideti ob sklenitvi Pogodbe in katerega učinkov ni mogoče preprečiti z ustreznimi ukrepi, preprečuje izpolnitev njegove obveznosti s strani dolžnika.
 • Dobavitelj pomeni tretjo osebo, ki ni del Pogodbe, ki je v posesti Izdelka ali Izdelkov iz Naročila Kupca.
 • Dostava pomeni prenos fizične posesti ali nadzora nad Izdelkom ali Izdelki na Kupca.
 • Ne-profesionalni pomeni Kupca, pravno osebo, ki ne deluje za profesionalne namene (glejte definicijo Profesionalni spodaj).
 • Ponudba izdelka pomeni ponudbo, ki jo je pod odgovornostjo Prodajalca objavil na enem od svojih medijev, zlasti na svojem Spletnem mestu, namenjeno prodaji določenega Izdelka in vključuje zlasti fotografijo ter značilnosti in ceno Izdelka.
 • Stranka(e) pomeni, v ednini, Kupca ali Prodajalca, ki se obravnava posamezno, in v množini, Kupca in Prodajalca, ki se obravnavata skupaj.
 • Cena pomeni skupno ceno, navedeno v Členu 5, ki se Kupcu zaveže plačati za Naročilo.
 • Izdelek(i) pomeni pnevmatike ali povezane izdelke (platišča, verige, itd...) ki jih Prodajalec ponuja na prodaj na Spletnem mestu.
 • Profesionalni pomeni Kupca, fizično ali pravno osebo, javno ali zasebno, ki deluje za namene, ki spadajo v okvir njegove komercialne, industrijske, obrtniške, svobodne ali kmetijske dejavnosti, tudi ko deluje v imenu ali za račun drugega profesionalca.
 • Spletno mesto pomeni spletno mesto Prodajalca, dostopno na URL naslovu liderpnevmatik.si.
 • Montažna postaja pomeni garaže, navedene na Spletnem mestu (https://montaza.liderpnevmatik.si/), v katerih lahko Kupcu dostavi svoje Naročilo in namesti svoje Izdelke.
 • Imetnik pravice do odstopa pomeni osebo, navedeno v Členu 9.
 • Prevoznik pomeni prevozno podjetje, ki ga je izbral Dobavitelj ali Prodajalec za prevoz in Dostavo Naročila na naslov, ki ga je navedel Kupcu, ali na Montažno postajo, ki jo je izbral ta.
 • Prodajalec pomeni osebo, navedeno v Uvodu.
 • Prodaja pomeni pravno operacijo, sklenjeno med Prodajalcem in Kupcem, pri kateri se prvi zaveže, da bo dostavil Naročilo, in drugi, da bo plačal Ceno.

2. PREDMET IN SPREJEMANJE

Splošni prodajni pogoji so namenjeni urejanju vseh Prodaj, sklenjenih preko Spletnega mesta Prodajalca, brez omejitev, in določanju pogodbenih odnosov med Prodajalcem in Kupcem v zvezi z vsakim Naročilom.

Splošni pogoji prodaje prevladujejo in nadomeščajo vse druge morebitne dogovore, zaveze, izjave, obljube, namere, dokumentacije ali informacije, ki so prej nastale med Strankami v zvezi z Naročilom.

Potrditev katerega koli Naročila s strani Kupca je strogo pogojena s predhodnim sprejetjem, brez omejitev ali pridržkov, vseh pogojev in določil CGV, ki so hkrati v veljavi na Spletnem mestu, kar se izrazi z označitvijo polja z miškinim klikom na levi strani navedbe « Prebral/-a sem in se strinjam s splošnimi prodajnimi pogoji ter z izjavo o varstvu osebnih podatkov. ». Ta korak sledi potem, ko je Kupcu omogočeno preveriti podrobnosti svojega Naročila in njegovo skupno ceno ter popraviti morebitne napake, preden to potrdi za izražanje svojega končnega sprejetja.

Splošni pogoji prodaje so dostopni na Spletnem mestu in so poslani Kupcu na trajnem nosilcu kot priloga Potrdila o prejemu.

Pogodba se šteje za sklenjeno med Strankama od izdaje Potrdila o prejemu s strani Prodajalca.

Prodajalec zagotavlja hrambo dokumenta, ki potrjuje Pogodbo, od sklenitve Pogodbe in za obdobje desetih let od Dostave Naročila. Kupcu je omogočen dostop do arhivirane Pogodbe na preprosto zahtevo, naslovljeno na Prodajalca (https://www.liderpnevmatik.si/kontakt).

Kupec je obveščen, da sklenitev Pogodbe zanj pomeni prevzem obveznosti plačila Cene v korist Prodajalca.

3. IZDELKI

3.1 Značilnosti Izdelkov

Osnovne značilnosti in cena Izdelkov so navedene v vsaki Ponudbi Izdelka, objavljeni na Spletnem mestu. Ti elementi predstavljajo pogodbene informacije, ki zavezujejo Prodajalca v primeru sklenitve Pogodbe s Stranko in pod pogojem, da so zadevni Izdelki na zalogi.

Vsaka pnevmatika je na boku označena z DOT številko, ki je sestavljena na naslednji način:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation
 • B9 : Koda tovarne, kjer je bila pnevmatika izdelana
 • 4W : Dimenzijska koda, značilna za proizvajalca
 • HWNX : Dodatna koda, značilna za proizvajalca
 • 3903 : datum izdelave pnevmatike, ki ustreza 39. tednu leta 2003.

3.2 RAZPOLOŽLJIVOST IZDELKOV

Navedba razpoložljivosti izdelka v ustrezni Ponudbi Izdelka z oznako "NA ZALOGI" je zgolj informativne narave glede na dnevne tokove in obseg transakcij.

V primeru, da izdelka ni na zalogi, bo Prodajalec o tem obvestil Kupca in mu v celoti povrnil plačilo z istim plačilnim sredstvom, ki je bilo uporabljeno pri Naročilu, v roku sedemdesetih dveh (72) ur od obvestila o nedostopnosti izdelka. V primeru delne nedostopnosti Naročila bo Kupcu povrnjen sorazmerni del za manjkajoče izdelke.

4. NAROČILO

4.1 DOSTOP DO SPLETNE STRANI

Javna spletna stran je na voljo vsem obiskovalcem, celo leto, 7 dni v tednu, 24 ur na dan, razen v primeru prekinitev, potrebnih za tehnično vzdrževanje, servisiranje in posodobitve, ki jih bo Prodajalec smatral za potrebne, ter v primeru tehničnih okvar, ki niso odvisne od Prodajalčeve volje.

Vsi stroški, ki jih Kupci nosijo za zagotovitev lastnega dostopa do Spletne strani, ostanejo v njihovi izključni odgovornosti, vključno s stroški računalniške opreme, internetne naročnine in vse programske opreme.

4.2 IZBIRA IZDELKA ALI IZDELKOV

Kupec priznava in sprejema, da je iskanje in izbira izdelka ali izdelkov v celoti in izključno njegova odgovornost.

Za olajšanje iskanja Kupca, Prodajalec na svoji Spletni strani zagotavlja (i) iskalno vrstico, v katero lahko Kupec prosto vnaša ključne besede in (ii) iskalno orodje, ki temelji na različnih značilnostih Izdelkov, navedenih na seznamu izbire. Dobro delovanje, zanimivost, popolnost in ustreznost teh orodij s strani Prodajalca niso zagotovljena.

Kupec mora pregledati celotno ponudbo Izdelkov, ki jih Prodajalec ponuja na svoji Spletni strani, in izvesti potrebne raziskave o izbranem modelu in konkurenci, da oceni ustreznost, zanimivost in skladnost Ponudbe Izdelka z njegovimi potrebami.

Prodajalec zagotavlja informativno:

 • TECDOC podatke o povezavi med vozilom in deli;
 • BMF podatke o povezavi med vozilom, pnevmatikami in platišči;
 • podatke proizvajalcev o povezavi med vozili in verigami;
 • podatke o združljivosti med vozili in izdelki.

Prodajalec ne jamči v nobenem primeru za ustreznost, točnost ali popolnost teh podatkov, ki so podani zgolj informativno, da olajšajo iskanje izdelka. Stranka mora preveriti, ali izbrani Izdelki ustrezajo in so primerni za njeno vozilo.

Stranko posebej pozivamo, da si ogleda mnenja in podobne pnevmatike, ki so ponujene v okviru Ponudbe Izdelka, da oceni, ali je ogledani Izdelek primeren za zadovoljitev njenih potreb.

Izbor Izdelka se izvede s klikom na funkcijo "Dodaj v košarico" po izbiri zahtevane količine.

To dejanje ima samo učinek vključitve izbranega Izdelka v košarico Stranke in na tej stopnji ne ustvarja nobene obveznosti nakupa.

Ko Stranka meni, da je izbor njenih nakupov končan, mora obiskati razdelek "Košarica", da preveri pravilno izbiro Izdelkov in količin ter se seznani s skupno ceno, povezano z njenim Naročilom.

Pred dokončno potrditvijo Naročila lahko Stranka kadarkoli spremeni svojo košarico in ima možnost preveriti podrobnosti svojega Naročila in skupno ceno ter popraviti morebitne napake, preden to potrdi za izražanje svojega dokončnega sprejemanja.

4.3 USTVARJANJE IN UPORABA RAČUNA STRANKE

Za dokončanje svojega Naročila mora Stranka ustvariti svoj osebni račun (če to ni bilo že storjeno ob prejšnjem Naročilu). V ta namen morajo Potrošnik in Ne-profesionalci navesti veljaven elektronski naslov in nastaviti geslo ter navesti svojo identiteto, telefonsko številko in naslov. Profesionalci pa ustvarijo "profesionalni račun" z navajanjem veljavnega elektronskega naslova in nastavitvijo gesla ter z deklariranjem svojega imena, priimka, imena podjetja, telefonske številke in naslova.

Stranko pozivamo, da v svojem osebnem računu izpolni vse koristne informacije, pri čemer so polja z zvezdico (*) obvezna.

Vse osebne informacije Strank so zbrane in obdelane za namene in pod pogoji, navedenimi v 14. členu spodaj in v Politiki zasebnosti.

Stranka se zavezuje, da bo zagotovila resnične in iskrene informacije ter obvestila Prodajalca o kakršnih koli spremembah, ki se jih tičejo. Povzetek zagotovljenih informacij je dostopen na Spletnem mestu. Nezagotavljanje zahtevanih informacij pomeni odpoved ustvarjanju računa in preprečuje potrditev Naročila s strani Stranke.

Uporabniško ime in geslo sta strogo osebna in zaupna: Stranka se zavezuje, da jih ne bo razkrila tretji osebi ali jih prenesla. Vsako Naročilo, oddano z uporabo tega uporabniškega imena in gesla, se šteje za izvedeno s strani Stranke in posledično zavezuje Stranko do Prodajalca, razen če je bilo Naročilo oddano s strani tretje osebe zaradi varnostne luknje na spletnem mestu Prodajalca. Stranka mora Prodajalca takoj pisno obvestiti o vsaki uporabi svojega uporabniškega imena in gesla brez njenega vedenja in o kateri bi imela znanje.

Stranka lahko kadar koli popravi napake pri vnosu zahtevanih informacij. Prodajalec ne more biti odgovoren za morebitne napake pri vnosu in posledice, ki iz tega izhajajo, kot so zamuda in/ali napaka pri dostavi. V tem kontekstu bodo vsi stroški, nastali za ponovno pošiljanje Naročila, v celoti na račun Stranke.

Osebni račun Stranki omogoča dostop do naslednjih informacij:

 • Vaša Naročila – Storitev za stranke: seznam Naročil, oddanih na Spletnem mestu;
 • Spremenite svoje informacije: osebne informacije, ki jih je Stranka navedla, z možnostjo njihovega spreminjanja kadarkoli.

Prodajalec si pridržuje pravico, da brez odlašanja ali odškodnine onemogoči račun kateregakoli Kupca v primeru kršitve teh splošnih pogojev in pri goljufivi ali nezakoniti uporabi računa s strani Kupca ali katerekoli tretje osebe.

Kupec lahko svoj račun onemogoči tako, da o svoji odločitvi obvesti Prodajalca po elektronski pošti na naslov https://www.liderpnevmatik.si/kontakt. Prodajalec bo račun onemogočil v največ sedemdesetih dveh (72) urah po prejemu tega elektronskega sporočila.

4.4 POTRDITEV NAROČILA

Po potrditvi svoje košarice, ustvaritvi računa, vnosu naslova za dostavo, izbiri načina plačila, je Kupec povabljen, da dokončno potrdi svoje naročilo z izvedbo plačila preko funkcije "Izvedite varno plačilo". Učinkovitost te operacije je pogojena s predhodno sprejetjem teh splošnih prodajnih pogojev (glej zgoraj).

Dokončna potrditev Naročila ima za posledico obveznost Kupca do plačila Cene v korist Prodajalca.

Po prejemu plačila s strani Prodajalca, Kupec prejme elektronsko sporočilo od Prodajalca, ki povzema njegovo Naročilo.

4.5 PREKLIC NAROČILA (ODLOČILNA KLAVZULA)

Ta člen predstavlja odločilno klavzulo, ki določa obveznosti, katerih neizpolnitev bo privedla do razveljavitve Prodaje.

4.5.1 Preklic naročila s strani Kupca

Kupec lahko prekliče Naročilo, to je razveljavi Prodajo, v naslednjih primerih:

 1. Po lastni presoji:
  po končni potrditvi svojega Naročila ima Kupec možnost, da zahteva njegovo preklic po lastni presoji, pod pogojem, da izdelki iz Naročila še niso v pripravi;
 2. Zamuda ali zavrnitev dostave:
  v primeru zamude ali zavrnitve dostave s strani Prodajalca in v skladu s pogoji in postopki, navedenimi v Členu 8.2 ;
 3. Odstop od pogodbe:
  v primeru uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe v skladu s pogoji iz Člena 9 ;
 4. Neskladnost:
  v primerih neskladnosti, navedenih v Členu 10.2 ;
 5. Skrita napaka:
  v primeru skrite napake v smislu Člena 10.2 ; in
 6. Višja sila:
  v primeru trajne nezmožnosti Prodajalca izpolnjevati svoje obveznosti zaradi Višje sile v skladu z Členom 13.
4.5.2 Preklic naročila s strani Prodajalca

Prodajalec lahko naročilo prekliče, to pomeni, da razveljavi Prodajo v naslednjih primerih:

 1. Zamuda ali neplačilo:
  v primeru, da Kupcu ne uspe izpolniti svoje obveznosti plačila v skladu z Členom 6 ;
 2. Nedostopnost izdelkov:
  v primeru, da izdelek ali izdelki niso na zalogi ;
 3. Napaka Kupca pri prevzemu izdelkov na navedenem naslovu:
  v primeru, da Kupcu ne uspe prevzeti izdelkov na navedenem naslovu v skladu in pod pogoji Člena 8.5 ;
 4. Višja sila:
  v primeru, da Kupca zaradi višje sile trajno preprečuje izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu z Členom 13.
4.5.3 Predhodni opomin

Razrešitev Prodaje mora biti, razen v nujnih primerih, predhodno opominjena s strani Stranke, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, da izpolni svojo obveznost v razumnem roku, razen v naslednjih primerih:

 • preklic po dogovoru (Člen 4.5.1(i)) ;
 • posebni primeri zavrnitve dostave in neupoštevanje roka za dostavo, ki je določen kot bistveni pogoj v skladu z Členom 8.2 ;
 • izvršitev pravice do odstopa od pogodbe (Člen 4.5.1(iii)) ;
 • nedostopnost Izdelkov (Člen 4.5.2(ii)) ; in
 • neuspeh Stranke pri prejemu Izdelkov na navedenem naslovu (Člen 4.5.2(iii)).

Ta opomin se nanaša na ta Člen 4.5 in izrecno navaja razlog za razrešitev in da bo, če Stranka, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, ne izpolni svoje obveznosti, druga Stranka upravičena razrešiti Prodajo.

Stranko se poziva, da se seznani z morebitnimi dodatnimi pogoji opomina, ki so določeni v teh Splošnih pogojih prodaje in so dogovorjeni za vsak primer preklica Naročila, naveden zgoraj.

4.5.4 Formalizem razrešitve

Stranka, ki želi razrešiti Prodajo, to lahko stori:

 • z obvestilom, ki navaja primer razrešitve;
 • z zahtevo na sodišču.

V primeru uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe se zgoraj navedeno obvestilo izvede z obrazcem za odstop od pogodbe ali katero koli drugo nedvoumno izjavo v skladu z 9. členom.

V primeru odpovedi po lastni presoji se obvestilo izvede s strani Kupca preko njegovega računa z izbiro ustrezne Naročila in odprtjem zahtevka preko podpore z vstopnico.

4.5.5 Trenutek razrešitve

Razrešitev Prodaje bo začela veljati od:

 • prejema obvestila zgoraj navedene Stranke (razen v primeru, ko se je Družba vmes izpolnila v primeru Člena 4.5.1(ii));
 • datuma, ki ga je določil pristojni sodnik v primeru sodne razrešitve.
4.5.6 Učinki razveljavitve

Morebitna vračila se izvedejo pod naslednjimi pogoji:

 • v primeru razveljavitve po dogovoru (Člen 4.5.1(i)): povračilo Naročila v največ desetih (10) delovnih dneh od potrditvenega e-poštnega sporočila Prodajalca, z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil Kupec ob Naročilu;
 • v primeru razveljavitve zaradi zamude ali zavrnitve dostave (Člen 4.5.1(ii)): povračilo Naročila v skladu z Členom 8.2;
 • v primeru razveljavitve zaradi odstopa (Člen 4.5.1(iii)): povračilo Naročila v skladu z Členom 9;
 • v primeru razveljavitve zaradi pomanjkanja skladnosti (Člen 4.5.1(iv)): povračilo Naročila v skladu z Členom 10.2.9;
 • v primeru razveljavitve zaradi pomanjkanja zaloge (Člen 4.5.2(ii)): povračilo Naročila v največ treh (3) delovnih dneh od e-poštnega sporočila o razveljavitvi Prodajalca, z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil Kupec ob Naročilu; in
 • v primeru neuspeha Kupca pri prejemu Izdelkov na navedenem naslovu (Člen 4.5.2(iii)): povračilo Naročila v največ treh (3) delovnih dneh od e-poštnega sporočila o razveljavitvi Prodajalca, z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil Kupec ob Naročilu in ob odbitku stroškov vračila in morebitnih stroškov poskusa ponovne dostave, navedenih v Členu 8.5.

Razveljavitev Prodaje ne bo vplivala na Člena 21 in 22, ki bosta ostala v veljavi med Strankama.

5. CENA

Vsaka Ponudba Izdelka je spremljana z enotno ceno v evrih in vključuje vse davke (z DDV).

V skladu z 19. členom spodaj, so vsa Naročila podvržena zakonom Kneževine Andore, za katere se šteje, da so izvedena na tem ozemlju, kjer je Prodajalec ustanovljen. Posledično cene Ponudb Izdelkov ne vključujejo morebitnih okoljskih prispevkov, ki veljajo izven Kneževine Andore.

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen kadarkoli. Kupec je obveščen, da se cene Ponudb Izdelkov lahko spreminjajo večkrat na dan. Cene, ki se uporabljajo za Naročilo, so tiste, ki so prikazane na Spletnem mestu ob končni potrditvi Naročila v smislu 4.4. člena.

V okviru nekaterih Ponudb Izdelkov Prodajalec Kupcu omogoča orodje za primerjavo cen s tistimi nekaterih svojih konkurentov. Da bi izvedel, kdaj je Prodajalec zabeležil ceno konkurence, je Kupec povabljen, da postavi miško nad zadevno ceno, da se prikaže mehurček z besedilom, ki navaja datum in uro zbiranja konkurenčne cene s strani Prodajalca.

Celotna cena Naročila je sestavljena iz:

 • skupne vsote cen količin izdelkov in storitev, ki jih je izbral Kupec; in
 • morebitnih stroškov dostave (razen ponudbe stroškov dostave pod pogoji).

6. FINANČNI POGOJI

Plačilo je takoj po Naročilu zahtevano, ki ga Prodajalec obdela le ob prejemu celotnega plačila stranke.

V primeru, da Prodajalec v treh (3) dneh po potrditvi Naročila ne prejme plačila Cene, Stranka prejme obvestilo Prodajalca, ki jo poziva, da Ceno plača v dodatnem roku štirih (4) dni. V nasprotnem primeru lahko Prodajalec prekliče Naročilo in s tem razveljavi Prodajo.

Stranka lahko plača svoje naročilo z naslednjimi plačilnimi sredstvi:

 • kreditna kartica;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius;
 • SEPA nakazilo (z možnostjo avtomatskih obremenitev za Poslovne stranke).

Stranka prevzema posledice vseh napak pri vnosu med postopkom plačila in vseh nepravilnosti ali motenj plačilnih sredstev.

Prodajalec lahko od vseh Poslovnih strank zahteva zamudne obresti, ki so zapadle dan po datumu zapadlosti. Obrestna mera za zamudo bo enaka obrestni meri, ki jo Evropska centralna banka uporablja za svojo najnovejšo operacijo refinanciranja, povečano za 10 odstotnih točk. Obrestna mera, ki velja v prvem polletju zadevnega leta, je obrestna mera, ki velja 1. januarja zadevnega leta. Za drugo polletje zadevnega leta je to obrestna mera, ki velja 1. julija zadevnega leta. Zamudne obresti so zapadle brez potrebe po opominu.

Poleg tega bo vsaka Poslovna stranka, ki je v zamudi s plačilom, dolžna Prodajalcu plačati pavšalno odškodnino za stroške izterjave v višini štirideset evrov (40,00 €). Če so stroški izterjave višji od zneska te pavšalne odškodnine, lahko Prodajalec zahteva dodatno odškodnino, ob predložitvi dokazil. Vendar Prodajalec ne more uveljavljati pravice do teh odškodnin, če odprtje postopka varstva, prestrukturiranja ali stečaja preprečuje plačilo dolga, ki mu je zapadel na dan zapadlosti.

V primeru neuspešnega obremenitve, za vse Poslovne stranke, stranka daje soglasje za avtomatsko poravnavo neplačanih računov na kreditni kartici svojega podjetja.

Po vsakem plačilu, ne glede na način, Stranka prejme potrditveno elektronsko sporočilo.

6.1 PLAČILO S KREDITNO KARTICO

Prodajalec sprejema samo plačilo s kreditnimi karticami Visa, Mastercard ali Maestro.

Varno spletno plačilo s kreditno kartico izvede ponudnik plačil.

Vse faze plačila s kreditnimi karticami so podvržene plačilnemu sistemu HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, ki je v celoti šifriran in zaščiten. Uporabljen protokol je SSL skupaj z bančno monetično (protokol 3D secure).

To pomeni, da informacije, povezane z naročilom, in številka kreditne kartice ne krožijo jasno po internetu. Številka kreditne kartice ni natisnjena na nobenem papirju, računu, računu ali drugem seznamu.

Prodajalec ne pozna številk kartic. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT ne hrani številk kartic, potem ko je transakcijo plačila posredoval trgovčevi banki. Tako nima nihče dostopa do podatkov o kreditnih karticah kupcev, ne na računalniški ne na tiskani način. Tveganje, da bi vam pri nakupu na spletnih straneh prodajalca s HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT ukradli številko kreditne kartice, je skoraj ničelno.

Profesionalci lahko uporabljajo tudi sistem avtomatskega plačevanja GoCardless (gocardless.com), ki ga je izbral prodajalec. Ta sistem je v celoti šifriran.

Pri plačilih s kreditno kartico se transakcija takoj obremeni, ko stranka izvede plačilo. Obveznost plačila s kartico je nepreklicna. S sporočanjem svojih bančnih podatkov ob prodaji stranka pooblasti prodajalca, da obremeni njegovo kartico za znesek, ki ustreza navedeni ceni. Stranka potrjuje, da je zakoniti imetnik kartice, ki se obremeni, in da ima zakonito pravico do njene uporabe. V primeru napake ali nezmožnosti obremenitve kartice je naročilo lahko preklicano v zgoraj navedenih pogojih.

Dejavnosti v zvezi s pogodbo o prodaji na daljavo vodi AD TYRES INTERNATIONAL EU, ki se nahaja na Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - registracijska številka podjetja OC 1277.

6.2 PLAČILO PREKO PAYPAL

Stranka, ki se odloči za plačilo preko Paypal (www.paypal.com), mora imeti ali ustvariti račun pri tem ponudniku (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Transakcije, izvedene preko Paypal, so zavarovane s protokolom 3D-Secure. Prodajalec nima dostopa do bančnih podatkov stranke.

6.3 PLAČILO Z BANČNIM NAKAZILOM

Stranka lahko plačilo izvede z SEPA nakazilom na račun Prodajalca, katerega podatki so naslednji:

Imetnik računa: AD Tyres International SLU
IBAN: BE21 9672 1585 7803
BIC (SWIFT-CODE): TRWIBEB1XXX
Wise.

Da bi Prodajalec upošteval to nakazilo, je nujno, da Stranka v referenco prenosa ali v za to predvideno polje vpiše svojo številko Naročila. Številka naročila je Stranki ponovno navedena na strani, namenjeni SEPA nakazilu.

Naročilo bo obdelano šele po prejemu nakazila in po potrditvi. Posledično se lahko napovedani rok za odpremo spremeni glede na čas prejema vašega plačila.

V primeru plačila z bančnim nakazilom stroški, ki jih dodatno zaračuna izdajateljska banka, ne morejo biti odštet od prejetega plačila.

7. LASTNIŠTVO IN PRENOS TVEGANJ

Izdelki postanejo last stranke takoj po potrditvi naročila. Posledično je stranka edina odgovorna za uvoz in vnos izdelkov v državo destinacije, ki jo je izbrala za pošiljanje. Stranko vabimo, da se posvetuje o morebitnih obveznostih, ki jih ima zaradi uvoza izdelkov v navedeno državo destinacije.

Vse tveganje izgube ali poškodovanja izdelkov se prenese na Poslovno stranko ob prenosu lastništva.

Vse tveganje izgube ali poškodovanja izdelkov se prenese na Potrošniško stranko v trenutku, ko ta ali tretja oseba, ki jo je določil, in ki ni prevoznik, ki ga predlaga Prodajalec, fizično prevzame izdelke.

Ko Potrošnik ali Ne-profesionalni uporabnik zaupa dostavo izdelkov prevozniku, ki ni tisti, ki ga predlaga Prodajalec, se tveganje izgube ali poškodovanja blaga prenese na Potrošnika ali Ne-profesionalnega uporabnika ob predaji blaga prevozniku.

8. DOSTAVA

Dostava Naročila se izvede po izbiri Kupca, izraženi med Naročilom, z dostavo Naročila na naslov, ki ga je Kupcu zagotovil Kupca ali na naslov ene od Montažnih postaj, navedenih na Spletnem mestu, ki jo je Kupca morda določil.

8.1 STROŠKI DOSTAVE

Glede avtomobilskih delov in vseh ostalih izdelkov so stroški pošiljanja navedeni v košarici.

Glede pnevmatik so stroški dostave za stranko brezplačni pri nakupu dveh (2) identičnih izdelkov. V primeru nakupa posameznega izdelka (avtomobilske pnevmatike, platišča) so stroški dostave na strani stranke, razen za motociklistične pnevmatike, kjer so stroški pošiljanja brezplačni že od prve kupljene pnevmatike.

8.2 ROK DOBAVE

Prodajalec se zaveže, da bo Naročilo dostavil v največ tridesetih (30) dneh od potrditve Naročila (« Rok Dostave »). Kupec priznava in brez zadržkov sprejema, da noben drug rok, naveden na Spletnem mestu, ne predstavlja Prodajalčeve trdne zaveze do Kupca.

Kupec je izključno informativno obveščen, da dostava običajno poteka med dvema (2) in osmimi (8) delovnimi dnevi od prejema celotnega plačila Cene Naročila. V primeru izbire več Izdelkov v enem Naročilu, ti morda ne bodo dostavljeni isti dan, kar ne more povzročiti nobene zahteve s strani Kupca.

Razen v primeru dostave na Montažno postajo, je zgoraj navedeni Rok Dostave prekinjen v naslednjih primerih:

 1. zamuda pri plačilu;
 2. napaka v naslovu, ki ga je navedel Kupec;
 3. odsotnost Kupca ali njegovega pooblaščenega predstavnika za prevzem Naročila.

V primerih (i) in (ii) se Rok Dostave začne znova teči od urejanja incidenta s plačilom za novo obdobje tridesetih (30) dni.

V primeru (iii) se Kupec in Prodajalec (ali prevoznik, če je to potrebno) dogovorita o novem datumu dostave, za katerega se Kupec zaveže, da bo on ali njegov predstavnik prisoten.

V primeru, da Prodajalec ne izpolni svoje obveznosti dostave Naročila v Rok Dostave, lahko Potrošnik ali Ne-profesionalni uporabnik prekine Prodajo, če Prodajalca, po tem, ko ga je opozoril, da mora Naročilo dostaviti v dodatnem razumnem roku, ta v tem roku ne izpolni.

Prodaja se šteje za prekinjeno ob prejemu pisma ali pisnega obvestila Prodajalca o tej prekinitvi, razen če se Prodajalec ni medtem izpolnil.

Potrošnik ali Ne-profesionalni uporabnik lahko Prodajo takoj prekine:

 • kadar Prodajalec zavrne dostavo Naročila ali kadar je očitno, da Naročila ne bo dostavil;
 • kadar Prodajalec ne izpolni svoje obveznosti dostave Naročila na datum ali ob izteku Roka Dostave in ta rok za Potrošnika ali Ne-profesionalnega uporabnika predstavlja bistven pogoj pogodbe. Ta bistven pogoj izhaja iz okoliščin, ki obdajajo sklenitev pogodbe ali iz izrecne zahteve Potrošnika ali Ne-profesionalnega uporabnika pred sklenitvijo pogodbe.

Poleg možnosti prekinitve Prodaje, lahko Potrošnik ali Ne-profesionalni uporabnik uporabi katero koli drugo pravno sredstvo, predvideno v njegovem nacionalnem pravu.

Potrošnik in Ne-profesionalni uporabnik sta prav tako pozvana, da se posvetujeta z Členom 4.5 glede prekinitve.

Te pravice Potrošnika ali Ne-profesionalnega uporabnika ne vplivajo na dodelitev odškodnine.

Ko je Prodaja prekinjena v skladu s tem členom, Družba povrne Potrošniku ali Ne-profesionalnemu uporabniku vse plačane zneske, najkasneje v štirinajstih (14) dneh po datumu, ko je bila Prodaja prekinjena.

8.3 TEŽAVE Z DOBAVLJENIMI IZDELKI

Stranka, njen zastopnik ali predstavnik morajo preveriti skladnost stanja Izdelkov ob dostavi, ne glede na to, ali je ta izvedena na njegovem domu ali v Montažni postaji. Stranka je osebno odgovorna za obveščanje in dajanje navodil svojim zastopnikom ali predstavnikom glede preverjanja skladnosti Izdelkov.

Stranka, njen zastopnik ali predstavnik morajo ob dostavi vse pripombe glede Izdelkov sporočiti Prevozniku. Te pripombe morajo biti izrecno in natančno navedene na Dostavnem listu.

Če naročeni Izdelki niso skladni ali če je prejeti paket v slabem stanju, lahko Stranka zavrne Dostavo. O tem mora nato brez odlašanja obvestiti Prodajalca tako, da kontaktira službo za stranke preko sistema za vstopnice.

V primeru neskladnosti se uporabljajo določbe Člena 10.3 spodaj.

V primeru poškodovanega in zavrnjenega paketa se bo odprl spor s Prevoznikom Izdelkov, ki so bili predmet Naročila. Od Stranke se bo zahtevalo, da podpiše in datira potrdilo o poškodovanem paketu, da bi lahko odprli spor. Če je Dostava potekala v Montažni postaji, bo moral Stranka potrdilo podpisati v Montažni postaji.

Rok za reševanje sporov s Prevoznikom je najmanj deset (10) delovnih dni in lahko traja do štiri (4) tedne od njegove odprtja. Ti roki so navedeni kot informativni s strani Prodajalca na podlagi njegove izkušnje in na noben način niso zavezujoči.

Uporaba teh določb se izvaja brez poseganja v vse druge pravice, ki jih Stranka ima v skladu z veljavno zakonodajo.

8.4 DOBAVNI LIST

Prevoznik stranki ali montažni postaji, odvisno od primera, izroči Dobavni list proti podpisu, ki izrecno navaja možnost izražanja pridržkov, zlasti v primeru očitnih napak izdelka ali izdelkov ali pomanjkanja navodil za uporabo.

Stranka priznava in sprejema, da je podpis tega Dobavnega lista s strani nje, njenega zastopnika ali predstavnika, nedvoumen dokaz o datumu dostave celotnega naročila ali, v primeru ločene dostave izdelkov iz istega naročila, izdelkov, ki so predmet te dostave.

8.5 POSEBNE DOLOČBE O DOSTAVI NA NASLOV, KI GA JE NAZANIL KUPEC

Prodajalec se zaveže, da bo Naročilo dostavil na naslov za dostavo, ki ga je Kupec navedel ob Naročilu. V zvezi s tem se Kupec zaveže, da bo Prodajalcu posredoval obstoječ, popoln in natančen naslov za dostavo, kjer je dostava Naročila izvedljiva in dovoljena.

Kupec zagotavlja Prodajalcu svojo prisotnost na mestu ali prisotnost pooblaščenega zastopnika ali predstavnika, ki bo prevzel Naročilo. V nasprotnem primeru Prodajalec ne bo odgovoren za morebitne zamude pri dostavi.

Če Kupec ob dostavi ni prisoten, se mora obrniti na Prevoznika, ki je odgovoren za njegov paket, da se dogovori o novem datumu dostave ali o prevzemu na najbližjem skladišču.

Za drugi poskus dostave se zaračunajo stroški ponovnega poskusa dostave v višini treh (3) evrov v korist Prodajalca.

Če Kupec v roku, ki ga določi Prevoznik, ne stopi v stik z njim, bodo paketi poslani nazaj v skladišča Prodajalca, ki bo ob prejemu vrnjenega paketa obvestil o preklicu Naročila in razveljavitvi Prodaje.

Stroški vračila v višini petindvajset (25) evrov na paket bodo izključno na strani Kupca.

Stroški vračila in morebitni stroški ponovne dostave bodo odšteti ob povračilu Naročila.

8.6 POSEBNE DOLOČBE O DOSTAVI V MONTAŽNO POSTAJO

Prodajalec omogoča, da se naročilo stranke dostavi v montažno postajo, da bi olajšal morebitno dodatno storitev, ki bi jo stranka zahtevala od montažne postaje po svoji izbiri.

V primeru dostave v montažno postajo se stranka zaveže, da bo naročilo prevzela v tridesetih (30) koledarskih dneh od obvestila o razpoložljivosti naročila v montažni postaji. Prodajalec izključuje vse garancije glede ohranjanja naročila v montažni postaji po tem roku.

Ob prejemu naročila v montažni postaji lahko stranka zahteva montažno storitev. Ta storitev je izključno odgovornost montažne postaje in stranka priznava in sprejema, da je prodajalec popolnoma tretja oseba v tej pogodbi o montažni storitvi.

Zato, ko se stranka odloči, da bo svoje izdelke montirala v montažni postaji, prodajalec ne more biti odgovoren za storitve sprejema, skladiščenja, demontaže, montaže in uravnoteženja, ki so v celoti in izključno odgovornost montažne postaje. Cene montaže določa montažna postaja brez kakršnega koli posredovanja prodajalca.

Kljub zgoraj navedenemu prodajalec stranki zgolj informativno omogoča cenik in druge praktične informacije (delovni čas, največji premer montaže itd.), ki jih posredujejo montažne postaje. Prodajalec ne zagotavlja učinkovitosti ali točnosti teh informacij.

Stranko vabimo, da se predhodno pozanima pri montažni postaji o cenah in drugih praktičnih informacijah.

8.7 PRODUKTI NA KAVCIJI

Nekateri izdelki so lahko na kavciji. Na tehničnem listu je posebej navedeno "Del na kavciji v zameno za standard".

Cena izdelkov na kavciji vključuje ceno dela in kavcijo, to je znesek, ki ga proizvajalec zahteva, da se zagotovi vračilo starih nadomestnih delov za njihovo obnovo in recikliranje.

Ob prejemu novega izdelka mora kupec vrniti rabljeni izdelek prodajalcu na naslov, ki ga je ta posredoval za vračilo izdelkov na kavciji, najkasneje v tridesetih (30) dneh po prejemu novega izdelka. V nasprotnem primeru kupec ne bo mogel pridobiti nobenega povračila kavcije.

Vrnjeni izdelek mora biti enakovreden, popoln in postavljen v embalažo novega izdelka. Stroški ponovne pošiljke so na strani kupca.

Ob prejemu rabljenega izdelka prodajalec kupcu povrne znesek kavcije v največ petnajstih (15) dneh, pod pogojem, da je rabljeni izdelek v skladu z zgoraj navedenimi predpisi.

Povračilo se izvede z uporabo istega plačilnega sredstva, kot ga je kupec uporabil za nakup novega izdelka.

9. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

9.1 UPRAVIČENEC DO PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE

Upravičenec do pravice do odstopa od pogodbe (»Upravičenec do Pravice do Odstopa od Pogodbe«) je Potrošniški Klient, kadar je Pogodba sklenjena na daljavo, po telefonskem trženju ali izven poslovnih prostorov.

9.2 ROK ZA ODSTOP OD POGODBE

Imetnik Pravice do Odstopa od Pogodbe ima rok štirinajst (14) dni (v nadaljevanju "Rok za Odstop od Pogodbe") za uveljavljanje svoje pravice do odstopa od pogodbe, ne da bi moral utemeljiti svojo odločitev ali nositi druge stroške, kot so navedeni v tem členu.

Rok za Odstop od Pogodbe začne teči od prejema izdelka ali izdelkov s strani Imetnika Pravice do Odstopa od Pogodbe ali tretje osebe, ki ni prevoznik, ki jo je določil. Če je Pogodba sklenjena zunaj poslovnih prostorov, lahko Imetnik Pravice do Odstopa od Pogodbe uveljavi svojo pravico do odstopa od pogodbe od sklenitve Pogodbe.

V primeru Prodaje več izdelkov, ki so dostavljeni ločeno, ali v primeru Prodaje izdelka, sestavljenega iz več sklopov ali delov, katerih dostava je razporejena čez določeno obdobje, Rok za Odstop od Pogodbe začne teči ob prejemu zadnjega izdelka ali sklopa ali zadnjega dela.

V primeru Naročila, ki predvideva redno dostavo izdelkov v določenem obdobju, Rok za Odstop od Pogodbe začne teči ob prejemu prvega izdelka.

Dan, ko je Pogodba sklenjena, ali dan prejema Izdelka, ni vključen v Rok za Odstop od Pogodbe. Rok za Odstop od Pogodbe začne teči na začetku prve ure prvega dne in se konča ob izteku zadnje ure zadnjega dne Roka za Odstop od Pogodbe. Če Rok za Odstop od Pogodbe poteče v soboto, nedeljo ali praznik ali dela prost dan, se podaljša do naslednjega delovnega dne.

9.3 IZVAJANJE PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE

Za izvajanje pravice do odstopa od pogodbe, Imetnik Pravice do Odstopa obvesti Prodajalca o svoji odločitvi, da se odstopi od pogodbe, z pošiljanjem Prodajalcu, pred iztekom Roka za Odstop, obrazca dostopen tukaj (in na koncu teh pogojev) pravilno izpolnjenega, ali katere koli druge izjave, ki izraža njegovo nedvoumno voljo, da se odstopi od pogodbe in poslane po elektronski pošti (https://www.liderpnevmatik.si/kontakt).

Breme dokazovanja izvajanja pravice do odstopa od pogodbe leži na Imetniku Pravice do Odstopa.

9.4 VRNITEV IZDELKA(EV)

Imetnik Pravice do Odstopa od pogodbe vrne ali vrne izdelek(e) Prodajalcu ali osebi, ki jo ta določi, brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v štirinajstih (14) dneh po obvestilu o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe, razen če Prodajalec ne predlaga, da sam prevzame izdelek(e).

Imetnik Pravice do Odstopa od pogodbe krije samo neposredne stroške vračila izdelka(e).

Imetnik Pravice do Odstopa od pogodbe lahko sam organizira vračilo izdelka(e), pri čemer neposredno krije povezane stroške, ali pa od Prodajalca zahteva, pod pogojem, da ta to sprejme, da prevzame stroške vračila, ki bodo Imetniku Pravice do Odstopa od pogodbe zaračunani v pavšalnem znesku petindvajset (25) evrov na artikel.

Odgovornost Imetnika Pravice do Odstopa od pogodbe se lahko uveljavlja le v primeru zmanjšanja vrednosti izdelka(e) zaradi ravnanja, ki presega tisto, kar je potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in pravilnega delovanja izdelka(e).

9.5 VRAČILO DENARJA

Ko se uveljavlja pravica do odstopa od pogodbe, Prodajalec povrne Imetniku Pravice do Odstopa od Pogodbe celotno plačano vsoto, vključno s stroški dostave, brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v štirinajstih (14) dneh od datuma, ko je bil obveščen o odločitvi Imetnika Pravice do Odstopa od Pogodbe, da se odstopi od pogodbe.

Ne glede na zgoraj navedeno, če Prodajalec ne predlaga, da bi sam prevzel izdelek ali izdelke, lahko Prodajalec odloži vračilo denarja do prevzema izdelka ali izdelkov ali do takrat, ko Imetnik Pravice do Odstopa od Pogodbe predloži dokaz o pošiljanju izdelka ali izdelkov, pri čemer se upošteva datum prvega od teh dogodkov.

Prodajalec izvede to vračilo denarja z uporabo istega plačilnega sredstva, kot ga je uporabil Imetnik Pravice do Odstopa od Pogodbe za prvotno transakcijo, razen če se Imetnik Pravice do Odstopa od Pogodbe izrecno strinja, da uporabi drugo plačilno sredstvo in v kolikor vračilo denarja ne povzroči stroškov za Imetnika Pravice do Odstopa od Pogodbe.

Prodajalec ni dolžan povrniti dodatnih stroškov, če je Imetnik Pravice do Odstopa od Pogodbe izrecno izbral dražji način dostave kot je standardni način dostave, ki ga ponuja Prodajalec.

9.6 POSLEDICE

Uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe prekine obveznost Strank bodisi za izvajanje Pogodbe na daljavo ali Pogodbe zunaj poslovnih prostorov, bodisi za njeno sklenitev, ko je Imetnik Pravice do Odstopa od Pogodbe podal ponudbo. Uveljavljanje pravice do odstopa od glavne Pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov samodejno prekine vse dodatne pogodbe, brez stroškov za Imetnika Pravice do Odstopa od Pogodbe, razen tistih, ki so predvideni v tem členu.

10. GARANCIJE

Uveljavitev katere koli garancije, predvidene v tem členu, je treba zahtevati tako, da se obrnete na Prodajalca na naslednjem URL naslovu:

https://www.liderpnevmatik.si/kontakt

10.1 PREDHODNO OPOZORILO

Stranka je dolžna zagotoviti, da so Izdelki, ki jih naroča, v skladu z navodili proizvajalca svojega vozila.

Stranka je prav tako dolžna spoštovati navodila in priporočila proizvajalca za vse, kar zadeva varnost in zanesljivost vozila, zlasti velikost pnevmatik in platišč, napihovanje in tlak pnevmatik ter pogoje za montažo in shranjevanje pnevmatik.

Nobena od garancij, določenih v tem členu, ne upošteva napak, ki so posledica napake pri montaži, niti normalne obrabe Izdelkov, niti posledic zaradi neustrezne uporabe Izdelkov, niti poškodovanja Izdelkov zaradi malomarnosti Stranke ali enega od njenih zastopnikov.

Prodajalec ne daje nobene garancije glede kakršne koli napake Izdelkov, ki jo neposredno povzroči storitev Montažne postaje, ki jo izbere Stranka.

10.2 JAMSTVENA GARANCIJA ZA SKLADNOST

10.2.1 Skladnost izdelkov

Prodajalec dostavi Potrošniku Izdelke, ki izpolnjujejo zahteve, navedene v členih 10.2.2, 10.2.3 in 10.2.4.

10.2.2 Subjektivni kriteriji za skladnost

Da bi bili Izdelki skladni s prodajno pogodbo, morajo zlasti, če je to primerno:

 • ustrezati opisu, vrsti, količini in kakovosti ter imeti funkcionalnost, združljivost, medoperabilnost in druge značilnosti, kot je predvideno v prodajni pogodbi;
 • biti primerni za poseben namen, ki ga išče Potrošnik, in ki ga je ta sporočil Prodajalcu najkasneje ob sklenitvi prodajne pogodbe in ga je Prodajalec sprejel;
 • biti dobavljeni z vsemi dodatki in vsemi navodili, zlasti za namestitev, kot je predvideno v prodajni pogodbi; in
 • biti dobavljeni z posodobitvami, kot je predvideno v prodajni pogodbi.
10.2.3 Objektivni kriteriji skladnosti

(i) Poleg izpolnjevanja vseh zahtev za skladnost, določenih v pogodbi, morajo Izdelki:

 1. biti primerni za namene, za katere se običajno uporabljajo blago iste vrste, ob upoštevanju, če je to potrebno, vseh določb prava Evropske unije in veljavnega nacionalnega prava ter vseh obstoječih tehničnih standardov ali, v odsotnosti takšnih tehničnih standardov, specifičnih kodeksov ravnanja, ki veljajo za zadevni sektor;
 2. če je to potrebno, imeti kakovost vzorca ali modela, ki ga je Prodajalec pred sklenitvijo pogodbe dal na razpolago Potrošniku, in ustrezati opisu tega vzorca ali modela;
 3. če je to potrebno, biti dobavljeni z dodatki, vključno z embalažo in navodili za namestitev ali drugimi navodili, ki jih Potrošnik lahko upravičeno pričakuje; in
 4. biti v količini in imeti kakovosti in druge značilnosti, vključno z vzdržljivostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, ki so običajne za blago iste vrste in ki jih Potrošnik lahko upravičeno pričakuje, glede na naravo Izdelkov in ob upoštevanju vseh javnih izjav, ki jih je podal Prodajalec ali druge osebe, ki se nahajajo višje v verigi transakcij ali v imenu Prodajalca ali takšnih oseb, vključno s proizvajalcem, zlasti v oglasih ali na etiketi.

(ii) Prodajalec ni vezan na javne izjave, navedene v točki (i), če dokaže:

 1. da ni imel in razumno ni mogel imeti znanja o zadevni javni izjavi;
 2. da je bila ob sklenitvi pogodbe javna izjava popravljena na enak način kot tista, na podlagi katere je bila izjava dana, ali na primerljiv način; ali
 3. da odločitev za nakup Izdelkov ni mogla biti vplivana z javno izjavo.

(iii) Ni pomanjkljivosti v skladnosti v smislu točke (i), če je bil Potrošnik ob sklenitvi Prodajne pogodbe posebej obveščen, da se določena značilnost Izdelkov odmika od objektivnih kriterijev skladnosti, določenih v točki (i), in je Potrošnik to odstopanje izrecno in ločeno sprejel, ko je sklenil Prodajno pogodbo.

10.2.4 Nepravilna namestitev Izdelkov

Vsaka neskladnost, ki izhaja iz nepravilne namestitve Izdelkov, se šteje za neskladnost Izdelkov, če:

 1. namestitev je del pogodbe o Prodaji in jo je izvedel Prodajalec ali pod njegovo odgovornostjo; ali
 2. namestitev, ki jo je moral izvesti Potrošnik, je bila izvedena s strani le-tega in nepravilna namestitev je posledica pomanjkljivosti v navodilih za namestitev, ki jih je zagotovil Prodajalec.
10.2.5 Odgovornost Prodajalca

Prodajalec je odgovoren Potrošniku za vsako neskladnost, ki obstaja v času dostave Izdelka in se pojavi v roku dveh (2) let od tega trenutka, ne glede na daljše obdobje, ki ga določa nacionalna zakonodaja Potrošnika, ki ga slednji poziva k posvetovanju.

10.2.6 Breme dokazovanja

Vsaka neskladnost, ki se pojavi v roku enega (1) leta od trenutka, ko so bili Izdelki dostavljeni, se domneva, da je obstajala v času dostave Izdelkov, razen če se dokaže nasprotno ali če ta domneva ni združljiva z naravo Izdelkov ali naravo neskladnosti. Zgoraj navedeno obdobje velja ne glede na daljše obdobje, ki ga določa nacionalna zakonodaja Potrošnika, ki ga slednji poziva k posvetovanju.

10.2.7 Obvestilo

Nacionalna zakonodaja Potrošnika lahko določa, da mora Potrošnik, da bi uveljavljal svoje pravice, Prodajalca obvestiti o neustreznosti v določenem roku od datuma, ko je to neustreznost opazil. Potrošnika vabimo, da se na to točko posvetuje z njegovo nacionalno zakonodajo.

10.2.8 Pravica Potrošnika do uveljavljanja neustreznosti

(i) V primeru neustreznosti ima Potrošnik pravico do uskladitve Izdelkov, do sorazmerne znižanja cene ali do razveljavitve Prodaje, pod pogoji, navedenimi v tem členu.

(ii) Da bi dosegel uskladitev Izdelkov, lahko Potrošnik izbere med popravilom in zamenjavo, razen če izbrana možnost ni mogoča ali bi Prodajalcu povzročila nesorazmerne stroške v primerjavi z drugo možnostjo, ob upoštevanju vseh okoliščin, zlasti:

 1. vrednosti, ki bi jo Izdelki imeli v odsotnosti neustreznosti;
 2. pomembnosti neustreznosti; in
 3. morebitne možnosti izbire druge možnosti brez večjih nevšečnosti za Potrošnika.

(iii) Prodajalec lahko zavrne uskladitev Izdelkov, če sta popravilo in zamenjava nemogoča ali bi mu povzročila nesorazmerne stroške, ob upoštevanju vseh okoliščin, zlasti tistih, navedenih v (ii), točkah a) in b).

(iv) Potrošnik ima pravico bodisi do sorazmerne znižanja cene v skladu z Členom 10.2.10, bodisi do razveljavitve pogodbe o Prodaji v skladu z členom 10.2.11, v vsakem od naslednjih primerov

 1. Prodajalec ni izvedel popravila ali zamenjave ali, če je to ustrezno, ni izvedel popravila ali zamenjave v skladu z Členom 10.2.8, (ii) in (iii), ali je Prodajalec zavrnil uskladitev Izdelkov v skladu z (iii) tega člena ;
 2. neustreznost se pojavi kljub poskusu Prodajalca, da bi uskladil Izdelke ;
 3. neustreznost je tako resna, da upravičuje takojšnje znižanje cene ali takojšnjo razveljavitev pogodbe o Prodaji; ali
 4. Prodajalec je izjavil, ali je jasno razvidno iz okoliščin, da Prodajalec ne bo uskladil Izdelkov v razumnem času ali brez večjih nevšečnosti za Potrošnika.

(v) Potrošnik nima pravice do razveljavitve pogodbe, če je neustreznost le manjša. Breme dokazovanja, ali je neustreznost manjša ali ne, nosi Prodajalec.

(vi) Potrošnik ima pravico do začasne ustavitve plačila preostanka cene ali dela le-tega, dokler Prodajalec ne izpolni svojih obveznosti iz garancije. Posebne določbe za uveljavljanje pravice do začasne ustavitve plačila lahko določa nacionalna zakonodaja Potrošnika, ki jo je ta pozvan, da jo preuči.

(vii) Nacionalna zakonodaja Potrošnika lahko ureja vprašanje, ali in v kolikšni meri dejstvo, da je Potrošnik prispeval k neustreznosti, vpliva na njegovo pravico do pravnih sredstev. Potrošnik je zato pozvan, da preuči svojo nacionalno zakonodajo o tej zadevi.

10.2.9 Popravilo ali zamenjava Izdelkov

(i) Popravilo ali zamenjava se izvede:

 1. brez stroškov;
 2. v razumnem roku od trenutka, ko je Prodajalec od Potrošnika obveščen o napaki skladnosti; in
 3. brez večjih nevšečnosti za Potrošnika, upoštevajoč naravo Izdelkov in namen uporabe, ki ga išče Potrošnik.

(ii) Ko je treba odpraviti napako skladnosti z popravilom ali zamenjavo Izdelkov, Potrošnik Izdelke da na razpolago Prodajalcu. Prodajalec prevzame zamenjane Izdelke na svoje stroške.

(iii) Ko popravilo zahteva odstranitev Izdelkov, ki so bili nameščeni v skladu z njihovo naravo in namenom, preden se je pojavila napaka skladnosti, ali ko je treba te Izdelke zamenjati, obveznost popravila ali zamenjave Izdelkov vključuje odstranitev neustreznih Izdelkov in namestitev zamenjanih ali popravljenih Izdelkov, ali kritje stroškov odstranitve in namestitve.

(iv) Potrošnik ni dolžan plačati za normalno uporabo zamenjanih Izdelkov v obdobju pred njihovo zamenjavo.

10.2.10 Znižanje cene

Znižanje cene je sorazmerno razliki med vrednostjo Izdelkov, ki jih je Potrošnik prejel, in vrednostjo, ki bi jo Izdelki imeli, če bi bili skladni.

10.2.11 Razrešitev Prodaje

(i) Potrošnik uveljavlja svojo pravico do razrešitve Prodaje z naslovom prodajalcu izjave, ki navaja njegovo odločitev o uveljavljanju pravice do razrešitve pogodbe o Prodaji.

(ii) Kadar se neskladnost nanaša le na nekatere Izdelke, dostavljene na podlagi pogodbe o Prodaji, in obstaja razlog za razrešitev pogodbe o prodaji v skladu z 10.2.7 členom, Potrošnik lahko uveljavlja svojo pravico do razrešitve pogodbe o Prodaji le v zvezi s temi Izdelki in v zvezi z vsakim drugim Izdelkom, ki ga je pridobil hkrati z neskladnimi Izdelki, če od Potrošnika ni mogoče razumno pričakovati, da bo obdržal le skladne Izdelke.

(iii) Kadar Potrošnik uveljavlja svojo pravico do razrešitve pogodbe o Prodaji v celoti ali, v skladu z (ii), v zvezi z nekaterimi Izdelki, dostavljenimi na podlagi pogodbe o Prodaji:

 1. potrošnik vrne Izdelke Prodajalcu na stroške slednjega; in
 2. Prodajalec povrne Potrošniku plačano ceno za Izdelke takoj po prejemu Izdelkov ali dokaza o njihovi vrnitvi, ki ga je zagotovil Potrošnik.

Za namene tega odstavka lahko nacionalna zakonodaja Potrošnika določa pogoje za vračilo in povračilo. Potrošniku je zato priporočljivo, da se posvetuje z nacionalno zakonodajo na tej točki.

10.3 GARANCIJA ZA SKRITE NAPAKE

Ne glede na zakonsko garancijo za skladnost, navedeno v členu 10.2, je potrošnik lahko upravičen do nacionalnih pravil, ki ne urejajo posebej potrošniških pogodb in predvidevajo posebna pravna sredstva za določene vrste napak, ki niso bile očitne ob sklenitvi prodajne pogodbe, to so nacionalne določbe, ki lahko določajo posebna pravila v zvezi z odgovornostjo prodajalca v primeru skritih napak. Potrošnika se poziva, da se na to točko posvetuje z nacionalno zakonodajo.

Profesionalni ali neprofesionalni stranka imata koristi od morebitnih garancij, predvidenih z andorskim pravom.

10.4 KOMERCIJALNA GARANCIJA

Prodajalec stranki ponuja, da pod določenimi pogoji poveže svoje naročilo z komercialno garancijo, imenovano "Garancija Pneus Plus", preko pogodbe o komercialni garanciji, ki je dostopna tukaj.

Ta komercialna garancija se uporablja brez poseganja v pravico potrošnika, da se koristi od zakonske garancije za skladnost, navedene v členu 10.2, ali nacionalnih določb o garanciji za skrite napake, navedenih v členu 10.3.

V primeru, da profesionalni ali neprofesionalni stranki skleneta komercialno garancijo, se ta uporablja brez poseganja v pravico profesionalnega ali neprofesionalnega stranke, da se koristita od morebitnih garancij, predvidenih v andorskem pravu.

11. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Razen če je neizpolnitev ene od strank dokončna, so odškodnine dolžne le, če je bila dolžna stranka predhodno pozvana k izpolnitvi v razumnem roku. Dolžna stranka je, če je to potrebno, obsojena na plačilo odškodnine bodisi zaradi neizpolnitve obveznosti bodisi zaradi zamude pri izpolnitvi, če ne dokaže, da je bila izpolnitev preprečena zaradi primera Višje Sile. Dolžna stranka bo odgovorna le za odškodnine, ki so bile predvidene ali ki so bile lahko predvidene ob sklenitvi Pogodbe, razen če je neizpolnitev posledica hude ali naklepne napake. Tudi v primeru, ko je neizpolnitev Pogodbe posledica hude ali naklepne napake, odškodnine vključujejo le tisto, kar je neposredna in takojšnja posledica neizpolnitve.

12. ZAVAROVANJE

Prodajalec je zavarovan za svojo poklicno odgovornost, ki izhaja iz njegove dejavnosti in je posledica telesnih, materialnih in nematerialnih škod, povzročenih tretjim osebam pred ali po dostavi izdelka ali zaključku storitve.

To zavarovanje je bilo sklenjeno pri družbi AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Francija).

Geografsko pokritje tega zavarovanja se razteza po vsem svetu z izjemo (i) dejavnosti, ki jih izvajajo ustanove ali stalne naprave, ki se nahajajo izven Francije, Andore in Monaka; (ii) izvoza v Združene države Amerike in Kanado; (iii) storitev ali del, ki jih izvaja zavarovanec ali v njegovem imenu na ozemljih Združenih držav Amerike in Kanade, vključno z organizacijo sejmov, razstav ali eksponatov.

13. VIŠJA SILA

V primeru Višje sile, ki povzroči trajno preprečitev Dolžne stranke, se Pogodba samodejno razveljavi in Stranke so osvobojene svojih obveznosti.

V primeru Višje sile, ki povzroči začasno preprečitev, je izpolnitev obveznosti prekinjena, razen če bi iz tega izhajajoča zamuda upravičevala razveljavitev Pogodbe.

Nemogočnost izpolnitve pogodbene obveznosti s strani Stranke osvobodi to Stranko v sorazmernem obsegu, če izhaja iz primera Višje sile in je trajna, razen če se ni dogovorila, da bo to prevzela, ali če ni bila prej opozorjena.

14. OSEBNI PODATKI

Osebni podatki, ki jih Prodajalec zbira o Kupcu v okviru Prodaje, so predmet avtomatizirane obdelave, za katero Prodajalec sam določa sredstva in namen in je v tem smislu odgovoren za to obdelavo v skladu s členom 3.4 andorskega zakona 15/2003 z dne 18. decembra 2003 o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju "LQPD").

Kupca se poziva, da si ogleda Politiko zasebnosti in stran Piškotki Spletnega mesta, da bi izvedel pogoje, pod katerimi Prodajalec obdeluje in hrani osebne podatke.

15. POGODBENI DOKUMENTI

Pogodba je sestavljena iz naslednjih pogodbenih dokumentov:

 1. teh Splošnih prodajnih pogojev;
 2. Naročilnice;
 3. Dobavnice;
 4. Računa za prodajo.

V primeru nasprotja ali razhajanja med določbami dveh dokumentov bo prevladovala določba dokumenta, ki je višji po rangu (npr.: Račun za prodajo prevlada nad Dobavnico; Dobavnica prevlada nad Naročilnico; Naročilnica prevlada nad Splošnimi prodajnimi pogoji).

Nobena navedba, ki jo je naredil Kupac, njegov namestnik ali zastopnik, na Dobavnici, razen njegovega podpisa, ne bo štela za pogodbeno, če je ni sprejel Prodajalec.

Vsi zgoraj navedeni pogodbeni dokumenti predstavljajo celotnost obstoječih obveznosti med Strankami. Ti pogodbeni dokumenti nadomeščajo in razveljavljajo vse prejšnje ustne ali pisne obveznosti v zvezi s Prodajo.

Stranki sta se dogovorili, da bosta prevzeli tveganje za vse nepredvidljive spremembe okoliščin, ki bi izpolnjevanje obveznosti vsake od Strank v skladu s Pogodbo naredile preveč obremenjujoče.

16. NASLOVI

Naslovi, uporabljeni v SPB, so zagotovljeni samo zaradi udobja in ne smejo vplivati na pomen ali strukturo določb SPB.

V primeru težav pri razlagi kateregakoli od naslovov, ki se pojavljajo na vrhu klavzul, in katerekoli od klavzul, bodo naslovi razglašeni za neobstoječe.

17. VELJAVNOST

Če bi bila ena ali več določb SPB razglašena za nično, nezapisano ali neizvršljivo na podlagi zakona, predpisa ali zaradi dokončne odločitve pristojnega sodišča, bi se ta ali te določbe morale šteti za ločljive od SPB. Ostale določbe SPB bodo štete za veljavne in bodo ostale v veljavi, razen če ena od strank ne dokaže, da je ali so razveljavljena(e) določba(e) bistvenega in odločilnega pomena, brez katere ne bi sklenila pogodbe.

18. TOLERANCE

Dejstvo, da ena od Strank ne uveljavlja kršitve druge Stranke katerekoli od svojih obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe, se ne sme razlagati kot odpoved izpolnitvi zadevne obveznosti v odsotnosti predpisa.

19. PRAVILNIK O MODERACIJI

Pravilnik o moderaciji spletnih mnenj Prodajalca je dostopen tukaj.

20. PRITOŽBA

V primeru pritožbe je Kupcu priporočljivo, da se obrne na Prodajalca preko obrazca, dostopnega tukaj.

V okviru katere koli pritožbe je Kupcu priporočljivo, da navede številko svojega Naročila.

Prodajalec bo storil vse, da bo na vsako pritožbo odgovoril v najkrajšem možnem času.

Možnost vložitve pritožbe s strani Kupca ne vpliva na njegovo pravico do obravnave pri potrošniškem mediatorju v skladu s pogoji iz člena 21 ali pri katerem koli pristojnem sodišču.

21. MEDIACIJA

V skladu s členom 14.1 Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 ste obveščeni o možnosti vložitve pritožbe na platformo za reševanje sporov na spletu (RLL), ki jo ponuja Evropska komisija in je dostopna na naslednjem naslovu: Reševanje sporov na spletu.

22. VELJAVNA ZAKONODAJA

Pogodbena razmerja med Prodajalcem in Potrošnikom, ki se nahaja na ozemlju Evropske unije, ureja zakonodaja države članice, v kateri je slednji ustanovljen, kar zadeva njegovo zaščito v skladu s pravom potrošnika te države članice.

Ker so podatki v zvezi z Naročilom računalniško obdelani s strani malteške ustanove Prodajalca, se bo malteška zakonodaja uporabljala za obdelavo osebnih podatkov.

Za vsa druga vprašanja, ki ne spadajo pod zgornji dve določbi, se subsidiarno uporablja andorska zakonodaja.

LiveChat
Whatsapp Messenger