1. Splošna načela
 2. Kakšna je opredelitev izrazov z veliko začetnico?
 3. Kakšen je namen listine?
 4. Kateri podatki se zbirajo?
 5. Zakaj se uporabljajo vaši podatki?
 6. Kako dolgo hranimo vaše podatke?
 7. S kom delimo vaše podatke?
 8. Ali se vaši podatki prenašajo izven Evropske unije?
 9. Kako so vaši podatki zaščiteni?
 10. Kakšne so vaše pravice?
 11. Kako družba AD Tyres zbira podatke o mladoletnikih?
 12. Kaj pa piškotki in podobne tehnologije sledenja?
 13. Kako boste obveščeni o spremembah Listine?
 14. Kako stopiti v stik z nami?

1. SPLOŠNA NAČELA

Družba AD Tyres International SLU, družba z omejeno odgovornostjo po andorskem pravu s kapitalom 1 000 000 EUR, ki je vpisana v andorski register podjetij pod številko 16339, s sedežem na naslovu C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Kneževina Andora), e-pošta: dpo@adtyre.com, telefon: +376 810 888, (v nadaljnjem besedilu: družba AD Tyres), ki opravlja dejavnost e-trgovine, ponuja prodajo pnevmatik in povezanih izdelkov prek spletnega mesta https://www.liderpnevmatik.si/ (v nadaljnjem besedilu: spletno mesto).

V okviru te dejavnosti lahko družba AD Tyres zbira spletne ali telefonske podatke, ki neposredno ali posredno identificirajo stranke, uporabnike spletnega mesta ali tretje osebe (v nadaljevanju nerazločno imenovane "posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki" ali "vi"), in izvaja eno ali več obdelav teh podatkov. Družba AD Tyres nikoli ne zbira podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, posredno, tj. iz vira tretje osebe.

Družba AD Tyres, katere kontaktni podatki so navedeni zgoraj, je odgovorna za obdelavo podatkov, če določi namene in sredstva te obdelave.

Za nekatere bančne podatke si družba AD Tyres deli odgovornost za obdelavo z družbo GoCardless SAS, poenostavljeno delniško družbo, ki je vpisana v pariški register trgovskih družb pod številko 834422180 in ima sedež na 7 rue de Madrid v Parizu (75008). Dodatne informacije o tem, kako GoCardless obdeluje vaše bančne podatke, in o vaših pravicah do varstva podatkov so na voljo tukaj.

V zvezi z nekaterimi podatki o brskanju, zbranimi s piškotki, si družba AD Tyres deli odgovornost za njihovo obdelavo s tretjimi osebami, katerih seznam in nadaljnje podrobnosti so na voljo na strani s piškotki.

Družba AD Tyres je v skladu s členom 37 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 (v nadaljnjem besedilu: GDPR) imenovala pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, katere kontaktni podatki so navedeni na spletni strani dpo@adtyres.com.

Podatke, ki jih zbira družba AD Tyres, natančneje obdeluje podružnica družbe AD Tyres s sedežem na ozemlju Malte, in sicer AD TYRES INTERNATIONAL EU, registrirana pod številko OC 1277, s sedežem na naslovu Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Zato se šteje, da se te obdelave podatkov izvajajo na ozemlju Evropske unije v skladu z uvodno izjavo 22 in členom 3(1) SUVP in zanje velja ta zakonodaja.

Poleg tega se na podlagi člena 4(2)(a) navedenega zakona za obdelavo podatkov uporablja tudi Zakon o varstvu podatkov na Malti iz leta 2018 (poglavje 586).

Vabimo vas, da skrbno preberete ta pravilnik o zasebnosti (v nadaljevanju "pravilnik") in upoštevate njegovo vsebino.

2. KAKŠNA JE OPREDELITEV IZRAZOV Z VELIKO ZAČETNICO?

Besede ali izrazi, ki se začenjajo z veliko začetnico, imajo spodaj navedeno opredelitev.

Pnevmatike AD
pomeni družbo, opredeljeno v prvem odstavkučlena 1.
Listina
ima opredelitev izčlena 1.
Račun stranke
je račun, ki ga lahko vsaka stranka ustvari na strani https://www.liderpnevmatik.si/moj-racun/.
Podatki
pomeni vse osebne podatke, tj. vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo, pri čemer se razume, da je določljiva oseba tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali na enega ali več dejavnikov, značilnih za njeno fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali socialno identiteto.
Bančni podatki
ima opredelitev izčlena 4.
Podatki o naročilu
ima opredelitev izčlena 4.
Podatki o navigaciji
ima opredelitev izčlena 4.
Tehnični podatki
ima opredelitev izčlena 4.
Zadevna(-e) oseba(-e)
ima opredelitev izčlena 1.
Izdelek(-i)
pomeni pnevmatiko ali povezane izdelke (platišča, verige itd.), ki jih družba AD Tyres ponuja za prodajo na spletnem mestu.
GDPR
ima opredelitev izčlena 1.
Spletna stran
ima opredelitev izčlena 1.
Zdravljenje(-a)
pomeni katero koli operacijo ali niz operacij, ki se izvajajo ali ne izvajajo z uporabo avtomatiziranih postopkov in se uporabljajo za podatke, kot so zbiranje, beleženje, organiziranje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, pridobivanje, vpogled, uporaba, sporočanje s prenosom, razširjanje ali katera koli druga oblika dajanja na voljo, usklajevanje ali povezovanje, omejevanje, brisanje ali uničenje.
Vi
ima opredelitev izčlena 1.

3. KAKŠEN JE NAMEN LISTINE?

Ta pravilnik o zasebnosti vam je na voljo ob zbiranju vaših podatkov, da bi zagotovili popolno preglednost obdelave vaših podatkov, ki jo izvaja družba AD Tyres, z zagotavljanjem jedrnatih, lahko dostopnih in razumljivih informacij, oblikovanih na jasen in preprost način.

Če katera koli informacija ni dovolj jasna, vas vabimo, da se na nas obrnete po želji, tako da nam pošljete e-pošto na naslov dpo@adtyre.com ali uporabite kontaktni obrazec, ki je dostopen tukaj.

Listina velja za vaše podatke, ki jih družba AD Tyres zbira in obdeluje v okviru naslednjih dejavnosti in za katere je družba AD Tyres upravljavec podatkov:

 • Vaša uporaba spletnega mesta, vključno z brskanjem po spletnem mestu;
 • vzpostavitev in uporaba vašega računa stranke prek spletnega mesta;
 • nakup izdelkov, ki jih družba AD Tyres ponuja prek spletnega mesta; ali
 • kakršne koli stike s službo za pomoč uporabnikom.

Ta pravilnik se ne uporablja za nobeno drugo obdelavo podatkov, ki se izvaja v kontekstu, ki ni opisan zgoraj, in za katero družba AD Tyres ni upravljavec podatkov.

4. KATERI PODATKI SE ZBIRAJO?

PODATKI, ZBRANI NA IZRECNO ZAHTEVO DRUŽBE AD TIRES

Družba AD Tyres izrecno zahteva zbiranje vaših podatkov ob različnih priložnostih, zlasti pa med :

 • uporaba spletnega mesta;
 • oddajo naročila na spletnem mestu;
 • vzpostavitev računa stranke na spletnem mestu; ali
 • kakršno koli komunikacijo s službo za pomoč strankam.

Zbrani podatki (v nadaljnjem besedilu "podatki o naročilu" ) so sestavljeni zlasti iz :

 • Vaše ime ;
 • Vaše ime ;
 • Vaš datum rojstva ;
 • Vaš poštni naslov ;
 • Vaš e-poštni naslov ;
 • Vaša telefonska številka ;
 • Vaša država ;
 • Vaša številka DDV znotraj Skupnosti.

Za namene plačila so ti podatki, zbrani na našo izrecno zahtevo (v nadaljevanju "bančni podatki" ), sestavljeni iz številke vaše kreditne kartice, datuma veljavnosti in CVC (ali vizualnega kriptograma na hrbtni strani kartice), ki se posredujejo ponudnikom plačilnih storitev: Checkout.com, Hipay ali Braintree.

Kar zadeva plačilo prek ponudnika storitev Paypal, ta ob ustvarjanju računa od vas neposredno zbere bančne podatke. Za obdelavo teh podatkov je nato odgovorno izključno podjetje Paypal.

GoCardless uporabljamo za upravljanje direktnih obremenitev prek vašega računa IBAN. Več informacij o tem, kako GoCardless obdeluje vaše bančne podatke, in o vaših pravicah do varstva podatkov je na voljo tukaj.

Nekateri podatki o naročilu (ime, priimek, naslov, telefonska številka, država, e-poštni naslov) in bančni podatki so potrebni za sklenitev pogodbe z družbo AD Tyres. Če nam teh podatkov ne sporočite, vam bo to preprečilo dokončanje naročila.

PODATKI, KI JIH SAMODEJNO ZBIRAJO PNEVMATIKE AD TIRES.

Družba AD Tyres lahko nekatere vaše podatke zbira samodejno prek vaše naprave (računalnika, tabličnega računalnika, mobilnega telefona itd.), zlasti med vašim brskanjem po spletnem mestu. Ti podatki se lahko zbirajo tudi, če ni oddano nobeno naročilo. To zbiranje se običajno izvaja s piškotki.

Ti podatki (v nadaljevanju "tehnični podatki" ) so zlasti :

 • Vaš naslov IP (identifikacijska številka, dodeljena vaši napravi v okviru njene povezave z internetom) ;
 • Vaš naslov MAC (fizična identifikacijska številka, shranjena na omrežni kartici ali omrežnem vmesniku) ;
 • Številka IMEI (identifikacijska številka mobilnega telefona) ;
 • operacijski sistem vaše naprave (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS itd.);
 • Vaš operater mobilnega telefona ;
 • Ponudnik internetnih storitev ;
 • brskalnik, ki ga uporabljate (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox itd.); ali
 • časovni pas, ki ga uporablja vaša naprava.

Podatki, ki se samodejno zbirajo prek vaše naprave, so sestavljeni tudi iz podatkov o vašem brskanju (v nadaljevanju "podatki o brskanju" ), kot so:

 • strani, ki ste jih obiskali;
 • datum vašega obiska ;
 • čas, porabljen za vsako obiskano stran;
 • povezave, ki ste jih aktivirali;
 • ponudbe, ki ste jih pregledali;
 • izdelke, ki jih iščete;
 • naročila, ki ste jih oddali, ali
 • vaše potrošniške navade izdelkov.

5. ZAKAJ SE UPORABLJAJO VAŠI PODATKI?

Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če obdelava temelji na :

 • pravna utemeljitev iz člena 6(1) SUVP (privolitev, izpolnjevanje pogodbe, izpolnjevanje zakonske obveznosti, varovanje življenjskih interesov, naloga v javnem interesu ali zakoniti interes upravljavca) in
 • izrecni zakoniti nameni, ki jih določi upravljavec.

V spodnji tabeli so navedene obdelave, ki jih izvaja družba AD Tyres, pri čemer so za vsako od njih navedeni nameni, pravna utemeljitev in zadevni podatki.

Podatki o naročilu s
Ime zdravljenja Cilji Pravna utemeljitev Zadevni podatki
Naročanje
 • odgovori na vse vaše zahteve za oddajo naročila.
 • upošteva in izvede vaše naročilo.
 • Izvedba dostave in morebitne montaže
Pogodba
 • Podatki o naročilu
Posamezna transakcija s kreditno kartico
 • Izvedite plačilo naročila
 • Upravljanje zavrnjenih bančnih transakcij
Pogodba
 • Bančni podatki (CB)
Olajšanje prihodnjih nakupov
 • Shranjevanje bančnih podatkov za lažje nakupovanje v prihodnosti
Soglasje
 • Bančni podatki (CB)
Direktna obremenitev SEPA
 • Posredovanje vašega IBAN ponudniku GoCardless
Pogodba
 • Podatki o banki (IBAN)
Terjatve za plačila
 • obravnava morebitnih pritožb imetnika kreditne kartice, s katero je bilo naročilo plačano.
Pogodba
 • Bančni podatki
Poprodajne storitve
 • Upravljanje pritožb
 • obvestilo o spremembi listine ali splošnih prodajnih pogojev.
 • upravljanje odnosov s strankami (zahteve, pripombe in predlogi) po naročilu
 • Upravljanje nadomestil
Pogodba
 • Podatki o naročilu
 • Bančni podatki
Račun stranke
 • za olajšanje vaših nadaljnjih naročil, saj se izognete ponovnemu vnosu elementov, ki so bili družbi AD Tyres že sporočeni.
soglasjem
Glasilo (vključno s komercialnimi ponudbami AD Tyres)
 • Naročite se na naše novice (vključno s komercialnimi ponudbami AD Tyres)
Soglasje
 • Podatki za naročilo (e-poštni naslov)
Ciljno usmerjeno oglaševanje
 • Prilagajanje naših oglaševalskih sporočil vašim potrebam in navadam.
Soglasje (piškotki)
 • Tehnični podatki
 • Podatki o navigaciji
Uporabniška izkušnja
 • prilagoditi vašo izkušnjo na spletnem mestu glede na vaše potrebe in navade.
 • Pospešite svojo navigacijo na spletnem mestu
Soglasje (piškotki)
 • Tehnični podatki
 • Podatki o navigaciji
Statistika
 • Izvajanje in analiziranje statističnih študij
Zakoniti interes (1 ) in soglasje (piškotek)
 • Podatki o naročilu
 • Tehnični podatki
 • Podatki o navigaciji
Kakovost
 • za analizo tehničnih težav, ki se pojavijo pri uporabi spletnega mesta.
 • Odkrivanje nepravilnosti v informacijskem sistemu
Zakoniti interes (2)
 • Tehnični podatki
 • Podatki o navigaciji
Goljufije
 • odkrivanje ponarejanja in tehnoloških goljufij
Zakoniti interes (3)
 • Podatki o naročilu
 • Tehnični podatki
 • Podatki o navigaciji

(1 ) Zakoniti interes družbe AD Tyres je, da se lahko s pomočjo statističnega orodja oceni in izboljša.

(2 ) Legitimni interes družbe AD Tyres je zagotavljanje kakovosti njenih storitev.

(3 ) Zakoniti interes družbe AD Tyres je preprečevanje goljufij.

6. KAKO DOLGO BODO VAŠI PODATKI SHRANJENI?

Družba AD Tyres si prizadeva, da vaše podatke v obliki, ki omogoča vašo identifikacijo, hrani le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

Spodnja tabela prikazuje obdobja hrambe za vsako vrsto podatkov glede na obdelavo, za katero se uporabljajo.

Podatki Zdravljenje Rok uporabnosti v aktivni osnovi (1) Obdobje vmesnega skladiščenja ( 2)
Podatki o naročilu Naročanje 3 leta od zadnjega naročila n/a*
Poprodajne storitve 3 leta od zadnjega naročila n/a
Račun stranke 3 leta od zadnje priključitve na račun stranke ali do preklica soglasja, če je to prej. n/a
Glasilo dokler se ne odjavite ali 3 leta od zadnje prijave v strankin račun, če je to prej. n/a
Statistika 3 leta od zadnjega naročila n/a
Goljufije n/a 5 let od zbiranja zadevnih podatkov
Bančni podatki (3) Transakcija (CB) Do popolnega plačila naročila n/a
Terjatve za plačila n/a 13 mesecev od datuma obremenitve
ali .
15 mesecev v primeru odloženega plačila
Poprodajne storitve Do izteka obdobja, v katerem se družba AD Tyres zavezuje, da vam bo povrnila stroške naročila (zlasti obdobja za odstop od pogodbe ali obdobja za preklic naročila). n/a
Direktna obremenitev SEPA (IBAN) Čas posredovanja številke IBAN GoCardless n/a
Olajšanje naknadnih nakupov (CB) do preklica soglasja ali do izteka veljavnosti bančne kartice, če je to prej. n/a
Tehnični podatki Ciljno usmerjeno oglaševanje Oglejte si piškotke n/a
Uporabniška izkušnja
Kakovost
Statistika
Goljufije
Podatki o navigaciji Ciljno usmerjeno oglaševanje Oglejte si piškotke n/a
Uporabniška izkušnja
Kakovost
Statistika
Goljufije

*n/a pomeni, da se ne uporablja.

(1 ) Aktivna hramba je hramba zadevnih podatkov v zbirki podatkov, ki se uporablja za namen zadevne obdelave.

(2 ) Vmesno arhiviranje pomeni hrambo podatkov pod pogoji omejenega dostopa (i) bodisi v posebni arhivski bazi, ločeni od aktivne baze, do katere imajo dostop le osebe, ki so zaradi svoje funkcije zainteresirane za seznanitev z njimi, (ii) bodisi v aktivni bazi, če so arhivirani podatki izolirani z logično ločitvijo (upravljanje pravic dostopa in pooblastil), da niso dostopni osebam, ki nimajo več interesa za njihovo obdelavo.

(3 ) Bančnih podatkov nikoli ne hrani družba AD Tyres, temveč njeni plačilni partnerji (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless, odvisno od primera).

7. S KOM SE DELIJO VAŠI PODATKI?

Družba AD Tyres lahko nekatere vaše podatke deli z drugimi subjekti, navedenimi spodaj. V vsakem primeru bo družba AD Tyres te podatke delila le v obsegu, ki je nujno potreben za zagotovitev namena(-ov) obdelave vaših podatkov s strani družbe AD Tyres ali za zagotovitev natančnega in zakonitega(-ih) namena(-ov), opredeljenega(-ih) s tem prejemnikom.

SUBJEKTI SKUPINE, KI JI PRIPADA AD TIRES

Družba AD Tyres lahko nekatere vaše podatke deli z drugimi subjekti skupine, ki ji pripada družba AD Tyres, da bi vas bolje spoznala. Za te druge subjekte veljajo podobne obveznosti glede varstva vaših podatkov kot za družbo AD Tyres.

PODIZVAJALCI IN TRETJI PONUDNIKI STORITEV.

Družba AD Tyres lahko nekatere vaše podatke posreduje podizvajalcem in/ali tretjim ponudnikom storitev, ki se uporabljajo v okviru zagotavljanja izdelkov in storitev družbe AD Tyres prek spletnega mesta. Izmenjava vaših podatkov s temi subjekti je potrebna za izvedbo vašega naročila. Družba AD Tyres deli le podatke, ki so nujno potrebni za izvajanje nalog, zaupanih tem subjektom, potem ko je pogodbeno zagotovila, da so zaveze teh subjektov glede varstva vaših podatkov enako visoke kot zaveze, sprejete v tej listini.

To so predvsem naslednji subjekti:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (zunanje izvajanje tehnologije)
 • OVH (gostovanje spletnih strani)
 • HOTJAR (analitični piškotek)
 • GOOGLE (oglaševalski piškotek)
 • MICROSOFT (oglaševalski piškotek)
 • CHECKOUT.COM (ponudnik plačilnih storitev)
 • HIPAY (ponudnik plačilnih storitev)
 • BRAINTREE (ponudnik plačilnih storitev)
 • GOCARDLESS (ponudnik plačilnih storitev)
 • PAYPAL (ponudnik plačilnih storitev)
 • DPD (ponudnik storitev dostave)
 • GLS (ponudnik storitev dostave)
 • UPS (ponudnik storitev dostave)
 • DHL (ponudnik storitev dostave)
 • SEUR (ponudnik storitev dostave)
 • CHRONOPOST (ponudnik storitev dostave)
 • BOOMERANG (ponudnik storitev dostave)
 • TNT (ponudnik storitev dostave)

To so tudi partnerske garaže, katerih seznam je na voljo tukaj.

IZJEMNI PRIMERI

Družba AD Tyres lahko izjemoma deli vaše podatke v naslednjih primerih: (i) v okviru združitve, prevzema celotne družbe AD Tyres ali njenega dela, prenosa sredstev ali katere koli druge podobne transakcije, (ii) če tako izmenjavo zahteva zakon, predpis, pristojni sodni ali upravni organ; ali (iii) za zaščito pravic in/ali varnosti posameznika, za preprečevanje ali ukrepanje v zvezi z nezakonitimi ali domnevno nezakonitimi dejavnostmi ali za zaščito pravic, lastnine in varnosti spletnega mesta AD Tyres; (iv) za izpolnjevanje in zagotavljanje zavez, ki jih je družba AD Tyres sprejela v vašem interesu v okviru te listine.

8. ALI SE VAŠI PODATKI PRENAŠAJO ZUNAJ EVROPSKE UNIJE?

Vaši podatki se obdelujejo in shranjujejo predvsem na ozemlju Malte, ki se nahaja v Evropski uniji.

Vendar ima do teh podatkov dostop družba AD Tyres s sedežem v Kneževini Andori zunaj Evropske unije.

Evropska komisija je s sklepom z dne 19. oktobra 2010 razglasila, da Andora zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov, prenesenih iz Evropske unije.

Poleg tega družba AD Tyres ne more izključiti, da se vaši podatki lahko prenesejo na druga ozemlja zunaj Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ter zlasti na ozemlja, kjer je raven varstva osebnih podatkov nižja kot v Evropski uniji.

V slednjem primeru se družba AD Tyres zavezuje, da bo preverila obstoj ukrepov ali sprejela ustrezne ukrepe za zagotovitev zadovoljive ravni zaščite vaših podatkov, kot so :

 • odločitev o ustreznosti, ki jo sprejme Evropska komisija zadevne države;
 • standardne pogodbene klavzule Evropske komisije ali standardne pogodbene klavzule, ki jih je sprejel nadzorni organ, ki veljajo za prejemnika in katerih kopijo lahko zahtevate od nas, če so bile uradno podpisane;
 • notranja pravila podjetja;
 • odobren kodeks ravnanja ali odobrena certifikacijska shema (vključno z zavezujočo in izvršljivo zavezo prejemnika zunaj EU, da bo uporabljal ustrezne zaščitne ukrepe);
 • upravni dogovor ali pravno zavezujoče in izvršljivo besedilo, ki omogoča sodelovanje med javnimi organi.

V zvezi s temi glavnimi partnerji družbe AD Tyres so v nadaljevanju navedene namembne države podatkov in sprejeti ustrezni zaščitni ukrepi.

Prejemniki Država Jamstva
GCG Francija Evropska unija
OVH Nemčija Evropska unija
HOTJAR Malta Evropska unija
GOOGLE Združene države Amerike Standardna pogodbena klavzula in certifikat zasebnostnega ščita
MICROSOFT Združene države Amerike Standardna pogodbena klavzula in certifikat zasebnostnega ščita
CHECKOUT.COM Združeno kraljestvo Odločitev o primernosti z dne 28. junija 2021
HIPAY Francija Evropska unija
BRAINTREE Združene države Amerike Standardna pogodbena klavzula in certifikat zasebnostnega ščita
GOCARDLESS Združeno kraljestvo Odločitev o primernosti z dne 28. junija 2021
PAYPAL Združene države Amerike Standardna pogodbena klavzula in certifikat zasebnostnega ščita
DPD Francija Evropska unija
GLS Nizozemska Evropska unija
UPS Združene države Amerike Standardna pogodbena klavzula in certifikat zasebnostnega ščita
DHL Nemčija Evropska unija
SEUR Španija Evropska unija
CHRONOPOST Francija Evropska unija
BOOMERANG Francija Evropska unija
TNT Nizozemska Evropska unija

9. KAKO SO VAŠI PODATKI ZAŠČITENI?

Družba AD Tyres je uvedla ustrezne fizične, tehnične, upravne in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito vaših podatkov pred nepooblaščenim ali nezakonitim dostopom, uporabo, izgubo, nenamernim uničenjem, poškodbo, krajo ali razširjanjem.

Kljub nenehnim prizadevanjem družba AD Tyres ne more zagotoviti rezultatov glede varnosti vaših podatkov in vas poziva, da sporočite morebitne težave, za katere veste.

V ta namen se lahko obrnete na službo za pomoč strankam, in sicer tako, da pošljete e-pošto na naslov dpo@adtyre.com ali uporabite kontaktni obrazec, ki je na voljo tukaj.

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA, za to storitev pa veljata Googlov pravilnik o zasebnosti in pogoji uporabe.

10. KAKŠNE SO VAŠE PRAVICE?

V skladu z veljavno zakonodajo imate v zvezi s svojimi podatki spodaj navedene pravice:

 • pravico do dostopa do vaših podatkov:

  To je možnost, da od družbe AD Tyres pridobite potrditev, da se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne, ter dostop do navedenih podatkov in naslednjih informacij: nameni, kategorije podatkov, prejemniki ali kategorije prejemnikov, trajanje hrambe ali merila za določitev tega trajanja, vaše pravice v zvezi s temi podatki, pravica do pritožbe pri nadzornem organu in, če je primerno, vir zbiranja podatkov ter obstoj avtomatiziranega odločanja na podlagi teh podatkov.

  Kadar se vaši podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, imate tudi pravico, da ste obveščeni o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s tem prenosom.

  V skladu s pravico do dostopa vam bo družba AD Tyres zagotovila kopijo podatkov, za vse dodatne kopije, ki jih zahtevate, pa vam lahko zaračuna razumno pristojbino na podlagi upravnih stroškov. Če zahtevek vložite elektronsko, bodo podatki zagotovljeni v splošno uporabljani elektronski obliki, razen če zahtevate drugače.

 • pravico do popravka vaših podatkov:

  to je možnost, da od družbe AD Tyres čim prej zahtevate popravek svojih podatkov, ki so netočni ali ob upoštevanju namenov obdelave nepopolni (v ta namen lahko predložite dodatno izjavo);

 • pravico do izbrisa vaših podatkov:

  To je možnost, da od družbe AD Tyres zahtevate, da čim prej izbriše vaše podatke zaradi enega od naslednjih razlogov

  • ti podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani, ali se obdelujejo na drug način;
  • prekličete svoje soglasje, na katerem temelji obdelava takšnih podatkov, če za takšno obdelavo ni druge pravne podlage;
  • Ugovarjate obdelavi teh podatkov pod pogoji, ki so navedeni spodaj v zvezi z vašo pravico do ugovora;
  • so bili podatki obdelani nezakonito;
  • podatke je treba izbrisati zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti, ki velja za družbo AD Tyres, ali
  • podatki so bili zbrani v okviru zagotavljanja storitev informacijske družbe za otroke.

  Če je družba AD Tyres objavila podatke, za katere zahteva izbris, se ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvedbe sprejmejo razumni ukrepi, vključno s tehničnimi ukrepi, za obveščanje upravljavcev podatkov, ki obdelujejo te podatke, da ste od njih zahtevali izbris kakršne koli povezave do teh podatkov ali njihove kopije ali reprodukcije.

  Ta pravica do izbrisa ne velja, če je obdelava nujna:

  • uveljavljanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;
  • za izpolnitev pravne obveznosti, ki zahteva obdelavo, določene v pravu Unije ali pravu države članice, ki velja za upravljavca, ali za izvedbo naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  • zaradi javnega interesa na področju javnega zdravja;
  • za arhivske namene v javnem interesu, za namene znanstvenega ali zgodovinskega raziskovanja ali za statistične namene, če bi pravica do izbrisa lahko onemogočila ali resno ogrozila doseganje namenov takšne obdelave; ali
  • uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • pravico do ugovora obdelavi vaših podatkov:

  Gre za možnost ugovora obdelavi vaših podatkov, ki jo družba AD Tyres izvaja na podlagi zakonitega interesa (vključno z oblikovanjem profilov na podlagi te utemeljitve), če družba AD Tyres te obdelave dejansko ne upravičuje z zakonitimi in nujnimi razlogi, ki bi prevladali nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

  To vključuje tudi možnost, da ugovarjate obdelavi za namen iskanja podatkov (vključno z oblikovanjem profilov, če je povezano s takšnim iskanjem podatkov).

  V zvezi z obdelavo v statistične namene gre za možnost ugovora taki obdelavi iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, razen če je obdelava potrebna za nalogo v javnem interesu.

 • pravica do omejitve obdelave vaših podatkov:

  To je možnost, da od družbe AD Tyres zahtevate omejitev obdelave v enem od naslednjih primerov:

  1. v obdobju, ki ga družba AD Tyres potrebuje za preverjanje točnosti podatkov, če izpodbijate točnost podatkov;
  2. ugovarjate izbrisu podatkov iz nezakonite obdelave in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
  3. podatki za družbo AD Tyres niso več uporabni v okviru namenov obdelave, vendar so za vas še vedno potrebni v okviru uveljavljanja, izvajanja ali obrambe zakonskih pravic;
  4. za obdobje, potrebno za ugotovitev, ali zakoniti razlogi družbe AD Tyres prevladajo nad vašimi, če ste na tej podlagi ugovarjali obdelavi.

  V primeru omejitve obdelave se lahko podatki, razen shranjevanja, obdelujejo le z vašim soglasjem ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito druge fizične ali pravne osebe ali iz pomembnih razlogov javnega interesa Unije ali države članice.

  Družba AD Tyres vas bo obvestila o odpravi omejitve, preden bo začela veljati.

 • pravica do prenosljivosti vaših podatkov :

  To je možnost, da od družbe AD Tyres pridobite sporočanje svojih podatkov, ki ste jih družbi AD Tyres posredovali v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, ter da te podatke prenesete drugemu subjektu (ta prenos opravite vi ali družba AD Tyres, če je to tehnično mogoče), in sicer kadar se obdelava izvaja s pomočjo avtomatiziranih postopkov in temelji na privolitvi ali pogodbi;

 • pravico do preklica vašega soglasja:

  To je možnost, da prekličete svoje soglasje za obdelavo vaših podatkov, ki je bila izvedena na podlagi vašega prejšnjega soglasja. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve, dane pred preklicem.

Za uveljavljanje zgornjih pravic vas vabimo, da se obrnete na nas, ko vam je to primerno:

 • ali po elektronski pošti na naslov: dpo@adtyre.com
 • ali izpolnite kontaktni obrazec tukaj.

Da bi lahko vašo zahtevo čim učinkoviteje obdelali, vas družba AD Tyres poziva, da jo jasno in podrobno oblikujete. Če obstaja kakršen koli dvom o vaši identiteti, lahko družba AD Tyres zahteva dodatne informacije za potrditev vaše identitete.

Na voljo imate tudi :

 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu :

  možnost, da vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri delate ali v kateri naj bi prišlo do kršitve, če menite, da obdelava vaših podatkov pomeni kršitev zakonodaje.

Da bi vam olajšali uveljavljanje te pravice, vas vabimo, da si ogledate seznam nadzornih organov tukaj.

11. KAKO DRUŽBA AD TIRES ZBIRA PODATKE O MLADOLETNIKIH?

Izdelki, ki jih družba AD Tyres prodaja na svojem spletnem mestu, niso namenjeni mladoletnikom. Zato družba AD Tyres ne obdeluje nobenih podatkov, ki se nanašajo na mladoletnike, in ne domneva, da se podatki obiskovalcev spletnega mesta ali njenih strank neposredno ali posredno nanašajo na mladoletnike.

12. KAJ JE S PIŠKOTKI IN DRUGIMI PODOBNIMI TEHNOLOGIJAMI SLEDENJA?

Družba AD Tyres uporablja piškotke in druge podobne tehnologije, ki lahko zbirajo nekatere vaše podatke. Ti piškotki nam omogočajo, da izboljšamo vašo izkušnjo pri brskanju po spletnem mestu, nam zagotavljajo informacije o delovanju in kakovosti našega spletnega mesta ter pomagajo pri zagotavljanju ciljno usmerjenega oglaševanja.

Družba AD Tyres pridobi vaše predhodno soglasje s pasico na začetni strani spletnega mesta, ko se prvič povežete s temi računalniškimi orodji. Družba AD Tyres ponovno zahteva vaše soglasje pod enakimi pogoji ob koncu trinajstmesečnega obdobja po prejšnjem zbiranju vašega soglasja.

Družba AD Tyres vas vabi, da si za dodatne informacije ogledate stran "Piškotki" na njenem spletnem mestu.

13. KAKO BOSTE OBVEŠČENI O SPREMEMBAH LISTINE?

Družba AD Tyres lahko občasno spremeni to listino, da bi upoštevala zakonodajne spremembe v zvezi z varstvom vaših podatkov.

Družba AD Tyres vas bo o vseh spremembah ali posodobitvah obvestila z obvestilom, poslanim na vaš e-poštni naslov, in/ali z obvestilom, objavljenim na spletnem mestu.

14. KAKO STOPITI V STIK Z NAMI?

Družba AD Tyres vam je na voljo, da vam odgovori na vsa vprašanja o tej listini.

Če želite stopiti v stik z nami, vas vabimo, da se nam pridružite v času, ko vam ustreza:

 • ali po elektronski pošti na naslov: dpo@adtyre.com
 • ali izpolnite kontaktni obrazec tukaj.
LiveChat
Messenger