1. Splošna načela
 2. Kakšna je definicija izrazov z veliko začetnico?
 3. Zakaj potrebujemo Listino?
 4. Katere Podatke zbiramo?
 5. Zakaj se Vaši Podatki uporabljajo?
 6. Kako dolgo se Vaši Podatki hranijo?
 7. S kom se delijo Vaši Podatki?
 8. Ali se Vaši Podatki prenašajo izven Evropske unije?
 9. Kako so Vaši Podatki zaščiteni?
 10. Kakšne so Vaše pravice?
 11. Kako AD Tyres zbira Podatke o mladoletnikih?
 12. Kaj pa piškotki in druge podobne tehnologije sledenja?
 13. Kako boste obveščeni o spremembah Listine?
 14. Kako nas kontaktirati?

1. SPLOŠNA NAČELA

Družba AD Tyres International SLU, andorska pravna družba v obliki societat limitada unipersonal s kapitalom 1.000.000 evrov, vpisana v register podjetij in družb Andore pod številko 16339, s sedežem na naslovu C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Kneževina Andora), e-pošta: dpo@adtyre.com, telefon: +376 810 888, (v nadaljevanju "AD Tyres") izvaja dejavnost elektronske trgovine in preko spletnega mesta https://www.liderpnevmatik.si/ (v nadaljevanju "Spletno mesto") ponuja prodajo pnevmatik in povezanih izdelkov.

V okviru te dejavnosti AD Tyres zbira podatke preko spleta ali telefona, ki omogočajo neposredno ali posredno identifikacijo strank, uporabnikov Spletnega mesta ali tretjih oseb (v nadaljevanju neizrazito "Zadevne osebe" ali "Vi") in izvaja enega ali več Obdelav teh podatkov. Zbiranje podatkov Zadevnih oseb s strani AD Tyres nikoli ni izvedeno posredno, to je od tretjega vira.

AD Tyres, katerega kontaktni podatki so navedeni zgoraj, je odgovoren za obdelavo podatkov, saj določa namene in sredstva teh Obdelav.

Glede nekaterih Bančnih podatkov AD Tyres deli odgovornost za njihovo Obdelavo skupaj z družbo GoCardless SAS, družbo z omejeno odgovornostjo, vpisano v Register trgovin in družb v Parizu pod številko 834422180, s sedežem na naslovu 7 rue de Madrid v Parizu (75008). Dodatne informacije o tem, kako GoCardless upravlja Vaše Bančne podatke in Vaše pravice v zvezi z zaščito podatkov, so na voljo tukaj.

Glede nekaterih podatkov o Navigaciji, zbranih s piškotki, AD Tyres deli odgovornost za njihovo Obdelavo skupaj z nekaterimi tretjimi družbami, katerih seznam in dodatne podrobnosti najdete na strani piškotki.

AD Tyres je v skladu s členom 37 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 (v nadaljevanju "GDPR") imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, katere kontaktni podatki so dpo@adtyre.com.

Podatke, ki jih zbira AD Tyres, posebej obdeluje podružnica družbe AD Tyres, ustanovljena na ozemlju Malte, in sicer AD TYRES INTERNATIONAL EU, vpisana pod številko OC 1277, s sedežem na naslovu Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Tako se te Obdelave podatkov štejejo za izvedene na ozemlju Evropske unije v skladu z uvodno izjavo 22 in členom 3.1 GDPR in so podvržene tej zakonodaji.

Poleg tega je na Obdelavo podatkov v skladu s členom 4(2)(a) te zakonodaje uporabljiv tudi Malteški zakon o varstvu podatkov iz leta 2018 (Cap 586).

Vljudno Vas vabimo, da pozorno preberete to Izjavo o zasebnosti (v nadaljevanju "Izjava") in se seznanite z njeno vsebino.

2. KAJ JE DEFINICIJA IZRAZOV, KI SE PIŠEJO Z VELIKO ZAČETNICO?

Izrazi, ki se začnejo z veliko začetnico, imajo spodaj navedeno definicijo.

AD Tyres
označuje podjetje, identificirano v prvem odstavku Člena 1.
Listina
ima definicijo, navedeno v Členu 1.
Račun-stranke
označuje račun, ki ga lahko ustvari vsaka stranka na strani https://www.liderpnevmatik.si/moj-racun/.
Podatek(i)
označuje vse osebne podatke, to je vse informacije, ki se nanašajo na identificirano ali identificirano fizično osebo, pri čemer se za identificirano šteje oseba, ki se lahko identificira neposredno ali posredno, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z enim ali več posebnimi elementi, značilnimi za njeno fizično, fiziološko, genetsko, psihično, ekonomsko, kulturno ali socialno identiteto.
Bančni Podatki
ima definicijo, navedeno v Členu 4.
Podatki o Naročilu
ima definicijo, navedeno v Členu 4.
Podatki o Navigaciji
ima definicijo, navedeno v Členu 4.
Tehnični Podatki
ima definicijo, navedeno v Členu 4.
Zadevna(e) Oseba(e)
ima definicijo, navedeno v Členu 1.
Izdelek(i)
označuje pnevmatike ali povezane izdelke (platišča, verige itd.), ki jih AD Tyres ponuja v prodaji na Spletnem mestu.
GDPR
ima definicijo, navedeno v Členu 1.
Spletno mesto
ima definicijo, navedeno v Členu 1.
Obdelava(e)
označuje vsako operacijo ali sklop operacij, ki se izvajajo z avtomatiziranimi postopki ali brez njih in se uporabljajo za Podatke, kot so zbiranje, beleženje, organiziranje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, izvlečenje, posvetovanje, uporaba, komunikacija s prenosom, razširjanje ali katera koli druga oblika dajanja na voljo, povezovanje ali medsebojno povezovanje, omejevanje, brisanje ali uničenje.
Vi
ima definicijo, navedeno v Členu 1.

3. KAKŠEN JE NAMEN LISTINE?

Prisotna Listina je Vam na voljo ob zbiranju Vaših Podatkov, da zagotovi popolno transparentnost Obdelav Vaših Podatkov, ki jih izvaja AD Tyres s pomočjo zagotavljanja kratkih, lahko dostopnih, enostavno razumljivih in jasno izraženih informacij.

V primeru, da katera koli informacija ni dovolj jasna, Vas vabimo, da nas kontaktirate po Vaši izbiri bodisi s pošiljanjem e-pošte na naslov dpo@adtyre.com bodisi preko kontaktnega obrazca, dostopnega tukaj.

Listina se nanaša na Vaše Podatke, zbrane in obdelane s strani AD Tyres v okviru naslednjih dejavnosti, za katere je AD Tyres Odgovoren za Obdelavo:

 • Vaša uporaba Spletnega mesta, vključno z enostavnim brskanjem po njem;
 • ustvarjanje in uporaba Vašega Uporabniškega računa preko Spletnega mesta;
 • nakup Izdelkov, ki jih ponuja AD Tyres preko Spletnega mesta; ali
 • vsak stik s službo za stranke.

Prisotna Listina se ne nanaša na nobeno drugo Obdelavo Podatkov, ki se izvaja v drugem kontekstu kot je opisano zgoraj in za katero AD Tyres ni Odgovoren za Obdelavo.

4. KATERI PODATKI SE ZBIRAJO?

PODATKI, ZBRANI NA IZRECNO ZAHTEVO AD TYRES

AD Tyres Vam izrecno zahteva zbiranje Vaših Podatkov ob različnih priložnostih, zlasti ob:

 • uporabi Spletnega mesta;
 • izvedbi naročila na Spletnem mestu;
 • ustvarjanju Uporabniškega računa na Spletnem mestu; ali
 • vsaki komunikaciji s službo za stranke.

Ti zbrani Podatki (v nadaljevanju "Podatki o Naročilu") vključujejo zlasti:

 • Vaše ime;
 • Vaš priimek;
 • Vaš datum rojstva;
 • Vaš poštni naslov;
 • Vaš e-poštni naslov;
 • Vašo telefonsko številko;
 • Vašo državo;
 • Vašo mednarodno davčno identifikacijsko številko (VAT).

Glede plačila ti zbrani Podatki na našo izrecno zahtevo (v nadaljevanju "Bančni Podatki") vključujejo Vašo številko kreditne kartice, datum veljavnosti in CVC (ali vizualni kriptogram na hrbtni strani kartice), ki so posredovani ponudnikom plačilnih storitev: Checkout.com, Hipay ali Braintree.

Kar zadeva plačilo preko ponudnika Paypal, so bančni podatki neposredno zbrani s strani te družbe od Vas ob ustvarjanju vašega računa. Družba Paypal je nato edina odgovorna za obdelavo teh podatkov.

Za upravljanje direktnih bremenitev preko Vašega IBAN uporabljamo GoCardless. Dodatne informacije o tem, kako GoCardless upravlja Vaše Bančne Podatke in Vaše pravice v zvezi z zaščito podatkov, so na voljo: tukaj.

Nekateri Podatki o Naročilu (ime, priimek, naslov, telefonska številka, država, e-poštni naslov) in Bančni Podatki so pogoj za sklenitev pogodbe z AD Tyres. Posledično bo vsako Vaše opustitev sporočanja teh Podatkov preprečila dokončanje Vašega naročila.

PODATKI, AVTOMATSKO ZBRANI S STRANI AD TYRES

AD Tyres je ob Vašem brskanju po Spletnem mestu zmožen avtomatsko zbirati nekatere Vaše Podatke preko Vaše naprave (računalnik, tablica, mobilni telefon itd.). Ti Podatki se lahko zbirajo tudi v odsotnosti naročila. To zbiranje se običajno izvaja s pomočjo piškotkov.

Ti Podatki (v nadaljevanju "Tehnični Podatki") vključujejo zlasti:

 • Vaš IP naslov (identifikacijska številka, dodeljena Vaši napravi pri povezavi z internetom);
 • Vaš MAC naslov (fizična identifikacijska številka, shranjena na Vaši mrežni kartici ali mrežnem vmesniku);
 • Vaš IMEI številko (identifikacijska številka Vašega mobilnega telefona);
 • operacijski sistem Vaše naprave (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS itd.);
 • Vašega mobilnega operaterja;
 • Vašega ponudnika internetnih storitev;
 • brskalnik, ki ga uporabljate (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox itd.); ali še
 • časovni pas, ki ga uporablja Vaša naprava.

Podatki, avtomatsko zbrani preko Vaše naprave, vključujejo tudi Podatke o Vašem brskanju (v nadaljevanju "Podatki o Brskanju") kot so:

 • strani, ki ste jih obiskali;
 • datum Vašega obiska;
 • čas, preživet na vsaki obiskani strani;
 • povezave, ki ste jih aktivirali;
 • ponudbe, ki ste jih pregledali;
 • Izdelki, ki ste jih iskali;
 • naročila, ki ste jih izvedli; ali še
 • Vaše navade potrošnje Izdelkov.

5. ZAKAJ SE VAŠI PODATKI UPORABLJAJO?

Obdelava osebnih podatkov je dovoljena le pod dvojnim pogojem, da:

 • temelji na zakonski utemeljitvi, navedeni v členu 6.1 GDPR (soglasje, izvajanje pogodbe, spoštovanje zakonske obveznosti, varstvo življenjskih interesov, opravljanje naloge v javnem interesu ali legitimni interes upravljavca podatkov); in
 • temelji na enem ali več namenih, ki so izrecni, legitimni in določeni s strani upravljavca podatkov.

Spodnja tabela navaja Obdelave, ki jih izvaja AD Tyres, z navedbo namenov, zakonske utemeljitve in zadevnih Podatkov za vsako od njih.

Ime Obdelave Nameni Zakonska utemeljitev Zadevni podatki
Naročilo
 • Odgovoriti na vsa Vaša vprašanja v zvezi z oddajo naročila
 • Upoštevati in izvesti Vaše naročilo
 • Izvesti dostavo in po potrebi montažo
Pogodba
 • Podatki o Naročilu
Enkratna transakcija s kreditno kartico
 • Izvesti Vaše plačilo naročila
 • Upravljati zavrnjene bančne transakcije
Pogodba
 • Podatki o Bančni Kartici (CB)
Olajšanje naknadnih nakupov
 • Shraniti bančne podatke za olajšanje bodočih nakupov
Soglasje
 • Podatki o Bančni Kartici (CB)
Direktna obremenitev SEPA
 • Posredovanje Vašega IBAN-a ponudniku GoCardless
Pogodba
 • Podatki o Bančni Kartici (IBAN)
Reklamacija plačil
 • Upravljati morebitne reklamacije imetnika kreditne kartice, uporabljene pri plačilu naročila
Pogodba
 • Podatki o Bančni Kartici
Servis po prodaji
 • Upravljati Vaše reklamacije
 • Obveščati o spremembi Listine ali splošnih prodajnih pogojih
 • Upravljati odnos s strankami (zahteve, komentarji in predlogi) po oddaji naročila
 • Upravljati vračila denarja
Pogodba
 • Podatki o Naročilu
 • Podatki o Bančni Kartici
Uporabniški račun
 • Olajšati Vaša nadaljnja naročila z izogibanjem ponovnemu vnosu podatkov, ki ste jih že posredovali AD Tyres
Soglasje
 • Podatki o Naročilu
Novičnik (vključno s komercialnimi ponudbami AD Tyres)
 • Izvesti Vašo prijavo na naš novičnik (vključno s komercialnimi ponudbami AD Tyres)
Soglasje
 • Podatki o Naročilu (e-poštni naslov)
Komercialne ponudbe AD Tyres
 • Izvajanje kampanj neposrednega trženja za izdelke AD Tyres
 • Izvajanje AdWords kampanj za izdelke AD Tyres
Legitimni interes (4)
 • Podatki o Naročilu
 • Tehnični Podatki
 • Podatki o Navigaciji
 • Podatki Ponudnikov Storitev
 • Podatki Tretjih Oseb
Ciljane reklame
 • Prilagoditi naša oglaševalska sporočila Vašim potrebam in navadam
Soglasje (piškotki)
 • Tehnični Podatki
 • Podatki o Navigaciji
Uporabniška izkušnja
 • Prilagoditi Vašo izkušnjo na Spletnem mestu glede na Vaše potrebe in navade
 • Pospešiti Vaše brskanje po Spletnem mestu
Soglasje (piškotki)
 • Tehnični Podatki
 • Podatki o Navigaciji
Statistika
 • Izvesti in analizirati statistične študije
Legitimni interes (1) in soglasje (piškotek)
 • Podatki o Naročilu
 • Tehnični Podatki
 • Podatki o Navigaciji
Kakovost
 • Analizirati tehnične težave, ki se pojavijo pri uporabi Spletnega mesta
 • Zaznati anomalije informacijskega sistema
Legitimni interes (2)
 • Tehnični Podatki
 • Podatki o Navigaciji
Prevara
 • Zaznati ponarejanje in tehnološko prevaro
Legitimni interes (3)
 • Podatki o Naročilu
 • Tehnični Podatki
 • Podatki o Navigaciji

(1) Legitimni interes AD Tyres je, da se lahko samoocenjuje in izboljšuje s pomočjo statističnega orodja.

(2) Legitimni interes AD Tyres je zagotoviti kakovost svoje storitve.

(3) Legitimni interes AD Tyres je preprečevanje prevar.

(4) Legitimni interes je tisti, ki je naveden v Uvodni izjavi (47) GDPR, ki pravi: «Obdelava osebnih podatkov v namene neposrednega trženja se lahko šteje za obdelavo, ki izpolnjuje legitimni interes». Ta legitimni interes zlasti vključuje vzdrževanje rednega komercialnega odnosa z Vami.

6. KAKO DOLGO SE HRANIJO VAŠI PODATKI?

AD Tyres daje velik pomen ohranjanju Vaših Podatkov v obliki, ki omogoča Vašo identifikacijo, za obdobje, ki ne presega časa, potrebnega za namene, za katere se podatki obdelujejo.

Spodnja tabela Vam prikazuje obdobja hrambe za vsako vrsto Podatkov glede na Obdelavo, za katero se uporabljajo.

Podatki Obdelava Obdobje hrambe v aktivni bazi (1) Obdobje hrambe v vmesnem arhiviranju (2)
Podatki o Naročilu Naročilo 3 leta od zadnjega naročila n/a*
Servis po prodaji 3 leta od zadnjega naročila n/a
Račun-stranka 3 leta od zadnje prijave v Račun-stranko ali do preklica soglasja, če se to zgodi prej n/a
Novice Do Vaše odjave ali 3 leta od zadnje prijave v Račun-stranko, če ta rok nastopi prej n/a
Komercialne ponudbe AD TYRES 2 leti od zadnjega naročila n/a
Statistika 3 leta od zadnjega naročila n/a
Prevara n/a 5 let od zbiranja zadevnih Podatkov
Bančni Podatki (3) Transakcija (CB) Do popolnega plačila naročila n/a
Reklamacija plačil n/a 13 mesecev od datuma bremenitve
ali
15 mesecev v primeru plačila z odloženim bremenjenjem
Servis po prodaji Do izteka roka, za katerega se AD Tyres zavezuje, da Vam povrne naročilo (zlasti rok za odstop od pogodbe ali rok za preklic naročila) n/a
Direktna obremenitev SEPA (IBAN) Čas prenosa IBAN-a na GoCardless n/a
Olajšanje naknadnih nakupov (CB) Do preklica soglasja ali do izteka veljavnosti bančne kartice, če se to zgodi prej n/a
Tehnični Podatki Ciljane Reklame Poglej Piškotke n/a
Uporabniška Izkušnja
Komercialna Ponudba AD Tyres
Kakovost
Statistika
Prevara
Podatki o Brskanju Ciljane Reklame Poglej Piškotke n/a
Komercialna Ponudba AD Tyres
Uporabniška Izkušnja
Kakovost
Statistika
Prevara

*n/a pomeni neveljavno.

(1) Hramba v aktivni bazi pomeni ohranjanje zadevnih Podatkov v bazi, ki se uporablja za namen zadevne Obdelave.

(2) Vmesno arhiviranje pomeni ohranjanje Podatkov v pogojih omejenega dostopa (i) bodisi v posebni arhivski bazi, ločeni od aktivne baze, z omejenim dostopom samo za osebe, ki imajo interes za njihovo poznavanje zaradi svoje funkcije, (ii) bodisi v aktivni bazi, pod pogojem, da se izvede ločitev arhiviranih Podatkov z uporabo logične separacije (upravljanje pravic dostopa in pooblastil), da postanejo nedostopni osebam, ki nimajo več interesa za njihovo obdelavo.

(3) Bančni Podatki nikoli niso shranjeni pri AD Tyres, ampak pri njegovih partnerskih plačilnih storitvah (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless glede na primer).

7. S KOM SE DELIJO VAŠI PODATKI?

AD Tyres lahko deli nekatere Vaše Podatke z drugimi entitetami, navedenimi spodaj. V vseh primerih AD Tyres te Podatke deli samo v obsegu, ki je strogo potreben za zagotavljanje namena ali namenov Obdelave Vaših Podatkov s strani AD Tyres ali za zagotavljanje določenih in zakonitih namenov, ki jih določi prejemnik.

ENTITETE SKUPINE, KI PERTENCE AD TYRES

AD Tyres lahko deli nekatere Vaše Podatke z drugimi entitetami skupine, ki ji pripada AD Tyres, zlasti z namenom boljšega poznavanja Vas. Te druge entitete so zavezane k podobnim obveznostim kot AD Tyres glede zaščite Vaših Podatkov.

PODPORNI IZVAJALCI IN ZUNANJI STORITVENI PONUDNIKI

AD Tyres lahko deli nekatere Vaše Podatke s podpornimi izvajalci in/ali zunanjimi storitvenimi ponudniki, ki se uporabljajo v okviru zagotavljanja izdelkov in storitev AD Tyres preko Spletnega mesta. Deljenje Vaših Podatkov s temi entitetami je potrebno za izvedbo Vašega naročila. AD Tyres deli samo Podatke, ki so strogo potrebni za izvedbo naloge, zaupane tem entitetam, po tem, ko se je pogodbeno zagotovil, da so obveznosti teh entitet glede zaščite Vaših Podatkov enako visoke kot tiste, ki so določene v tej Listini.

To so predvsem naslednje entitete:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (tehnološko podizvajanje)
 • OVH (gostovanje spletnega mesta)
 • HOTJAR (analitični piškotek)
 • GOOGLE (oglaševalski piškotek)
 • MICROSOFT (oglaševalski piškotek)
 • CHECKOUT.COM (ponudnik plačilnih storitev)
 • HIPAY (ponudnik plačilnih storitev)
 • BRAINTREE (ponudnik plačilnih storitev)
 • GOCARDLESS (ponudnik plačilnih storitev)
 • PAYPAL (ponudnik plačilnih storitev)
 • DPD (ponudnik dostavnih storitev)
 • GLS (ponudnik dostavnih storitev)
 • UPS (ponudnik dostavnih storitev)
 • DHL (ponudnik dostavnih storitev)
 • SEUR (ponudnik dostavnih storitev)
 • CHRONOPOST (ponudnik dostavnih storitev)
 • BOOMERANG (ponudnik dostavnih storitev)
 • TNT (ponudnik dostavnih storitev)

To so tudi partnerske delavnice, katerih seznam je dostopen tukaj.

IZJEMNI PRIMERI

AD Tyres lahko izjemoma deli Vaše Podatke v naslednjih primerih: (i) v okviru združitve, prevzema celotnega ali dela AD Tyres, prenosa sredstev ali katere koli druge podobne operacije, (ii) ko je to deljenje naloženo z zakonom, predpisom, pristojnim sodnim ali upravnim organom; ali (iii) za zaščito pravic in/ali varnosti posameznika, za preprečevanje ali ukrepanje glede nezakonitih ali domnevno nezakonitih dejavnosti ali za obrambo pravic, lastnine in varnosti Spletnega mesta AD Tyres; (iv) za izvajanje in zagotavljanje zavez, ki jih je AD Tyres prevzel v Vašem interesu v okviru te Listine.

8. ALI SO VAŠI PODATKI PRENEŠENI IZVEN EVROPSKE UNIJE?

Vaši Podatki se obdelujejo in shranjujejo predvsem na ozemlju Malte, ki je ozemlje znotraj Evropske unije.

Vendar pa ima družba AD Tyres, ki je ustanovljena na ozemlju Kneževine Andore, ki se nahaja izven Evropske unije, dostop do teh Podatkov.

Evropska komisija je z odločbo z dne 19. oktobra 2010 razglasila, da Andora zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov, ki se prenašajo iz Evropske unije. To odločitev je potrdilo Poročilo Komisije z dne 15. januarja 2024.

Poleg tega AD Tyres ne more izključiti, da bi Vaši Podatki bili preneseni na druga ozemlja izven Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP), zlasti na ozemlja, kjer je stopnja varstva osebnih podatkov nižja v primerjavi z Evropsko unijo.

V tem zadnjem primeru se AD Tyres zavezuje, da bo preveril obstoj ukrepov ali sprejel ustrezne ukrepe za zagotovitev zadovoljive ravni varstva Vaših Podatkov, kot so:

 • odločitev o ustreznosti Evropske komisije za zadevno državo;
 • standardne pogodbene klavzule Evropske komisije ali standardne pogodbene klavzule, ki jih je sprejel nadzorni organ, katerim se zaveže prejemnik in od nas lahko zahtevate kopijo, če so bile formalno podpisane;
 • notranja pravila podjetij;
 • odobren kodeks ravnanja ali odobren mehanizem certificiranja (ki vključuje zavezujočo in izvršljivo obveznost prejemnika izven EU, da uporabi ustrezna jamstva);
 • administrativni dogovor ali pravno zavezujoče in izvršljivo besedilo, sprejeto za omogočanje sodelovanja med javnimi organi.

Glede na te glavne partnerje AD Tyres, so tukaj države prejemnice podatkov in sprejete ustrezne garancije.

Prejemniki Država Garancije
GCG Francija Evropska unija
OVH Nemčija Evropska unija
HOTJAR Malta Evropska unija
GOOGLE Združene države Amerike Odločitev o ustreznosti z dne 10. julija 2023
MICROSOFT Združene države Amerike Odločitev o ustreznosti z dne 10. julija 2023
CHECKOUT.COM Združeno kraljestvo Odločitev o ustreznosti z dne 28. junija 2021
HIPAY Francija Evropska unija
BRAINTREE Združene države Amerike Odločitev o ustreznosti z dne 10. julija 2023
GOCARDLESS Združeno kraljestvo Odločitev o ustreznosti z dne 28. junija 2021
PAYPAL Združene države Amerike Odločitev o ustreznosti z dne 10. julija 2023
DPD Francija Evropska unija
GLS Nizozemska Evropska unija
UPS Združene države Amerike Odločitev o ustreznosti z dne 10. julija 2023
DHL Nemčija Evropska unija
SEUR Španija Evropska unija
CHRONOPOST Francija Evropska unija
BOOMERANG Francija Evropska unija
TNT Nizozemska Evropska unija

9. KAKO SO ZAŠČITENI VAŠI PODATKI?

AD Tyres je uvedel ustrezne fizične, tehnične, administrativne in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito Vaših Podatkov pred kakršnim koli dostopom, uporabo, izgubo, naključnim uničenjem, poškodbo, krajo ali nepooblaščenim ali nezakonitim razkritjem teh Podatkov.

Kljub svojim stalnim prizadevanjem AD Tyres ne more zagotoviti rezultata v smislu varnosti Vaših Podatkov in Vas vabi, da prijavite kakršne koli težave, o katerih bi bili obveščeni.

To lahko storite tako, da se obrnete na službo za stranke, po Vaši izbiri, bodisi z pošiljanjem e-pošte na naslov dpo@adtyre.com bodisi preko kontaktnega obrazca, dostopnega tukaj.

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA, pravilnik o zasebnosti in pogoji uporabe Googla se uporabljajo za to storitev.

10. KATERE SO VAŠE PRAVICE?

V skladu z veljavno zakonodajo imate naslednje pravice glede Vaših Podatkov:

 • pravica do dostopa do Vaših Podatkov:

  To je možnost, da od AD Tyres pridobite potrditev, ali se Podatki, ki se nanašajo na Vas, obdelujejo ali ne, ter dostop do teh Podatkov in naslednje informacije: namene, kategorije Podatkov, prejemnike ali kategorije prejemnikov, trajanje hrambe ali merila za določanje tega trajanja, Vaše pravice v zvezi s temi Podatki, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu in, če je primerno, vir zbiranja Podatkov ter obstoj avtomatiziranega odločanja na podlagi teh Podatkov.

  Prav tako imate pravico, ko se Vaši Podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, biti obveščeni o ustreznih jamstvih v zvezi s tem prenosom.

  V skladu s pravico do dostopa vam AD Tyres zagotovi kopijo Podatkov in lahko zahteva plačilo razumnih stroškov, ki temeljijo na administrativnih stroških, za vsako dodatno kopijo, ki jo zahtevate. Če zahtevo predložite elektronsko, bodo informacije zagotovljene v običajni elektronski obliki, razen če zahtevate drugače.

 • pravica do popravka Vaših Podatkov:

  to je možnost, da od AD Tyres zahtevate popravek Vaših Podatkov, ki so netočni ali, glede na namene Obdelave, nepopolni (lahko zagotovite dodatno izjavo za ta namen);

 • pravica do izbrisa Vaših Podatkov:

  To je možnost, da od AD Tyres zahtevate izbris Vaših Podatkov v najkrajšem možnem času iz enega od naslednjih razlogov:

  • ti Podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
  • umaknete Vaše soglasje, na katerem temelji obdelava teh Podatkov, pod pogojem, da ni druge pravne podlage za to Obdelavo;
  • nasprotujete Obdelavi teh Podatkov pod pogoji, navedenimi spodaj glede Vaše pravice do ugovora;
  • Podatki so bili obdelani nezakonito;
  • Podatki morajo biti izbrisani za izpolnitev pravne obveznosti, ki velja za AD Tyres; ali
  • Podatki so bili zbrani v okviru ponudbe storitev informacijske družbe, namenjene otrokom.

  Če so Podatki, za katere se zahteva izbris, javno objavljeni s strani AD Tyres, morajo biti sprejeti razumni ukrepi, ob upoštevanju razpoložljivih tehnologij in stroškov izvedbe, vključno s tehničnimi ukrepi, da se obdelovalcem Podatkov, ki obdelujejo te Podatke, sporoči, da ste zahtevali izbris vseh povezav do teh Podatkov ali kopij ali reprodukcij teh Podatkov.

  Pravica do izbrisa ne velja, kadar je Obdelava potrebna:

  • za uveljavljanje pravice do svobode izražanja in informacij;
  • za izpolnitev pravne obveznosti, ki zahteva Obdelavo, predvideno po pravu Unije ali pravu države članice, ki velja za odgovorno osebo, ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je dodeljena odgovorni osebi;
  • zaradi pomembnih razlogov v javnem interesu na področju javnega zdravja;
  • za arhivske namene v javnem interesu, za znanstvene ali zgodovinske raziskave ali za statistične namene, če bi pravica do izbrisa verjetno onemogočila ali resno ogrozila doseganje ciljev te Obdelave; ali
  • za ugotavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • pravica do ugovora Obdelavi Vaših Podatkov:

  To je možnost, da nasprotujete Obdelavi Vaših Podatkov, ki jo izvaja AD Tyres na podlagi legitimnega interesa (vključno s profiliranjem, ki temelji na tej utemeljitvi), če ta Obdelava ni dejansko upravičena z legitimnimi in prevladujočimi razlogi AD Tyres, ki bi prevladali nad Vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za ugotavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

  To je tudi možnost, da nasprotujete Obdelavi za namene neposrednega trženja (vključno s profiliranjem, če je povezano s takšnim trženjem).

  Končno, pri Obdelavi za statistične namene gre za možnost, da nasprotujete takšni Obdelavi iz razlogov, ki se nanašajo na Vašo posebno situacijo, razen če je Obdelava potrebna za nalogo v javnem interesu.

 • pravica do omejitve Obdelave Vaših Podatkov:

  To je možnost, da od AD Tyres zahtevate omejitev Obdelave v enem od naslednjih primerov:

  1. med obdobjem, potrebnim za preverjanje točnosti Podatkov s strani AD Tyres, ko izpodbijate točnost teh Podatkov;
  2. nasprotujete izbrisu Podatkov zaradi nezakonite Obdelave in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
  3. Podatki niso več potrebni AD Tyres za namene Obdelave, vendar so še vedno potrebni za Vas za ugotavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  4. med obdobjem, potrebnim za ugotovitev, ali legitimni razlogi, ki jih zasleduje AD Tyres, prevladajo nad Vašimi, ko ste nasprotovali Obdelavi na tej podlagi.

  V primeru omejitve Obdelave se Podatki, razen hrambe, lahko obdelujejo samo z Vašim soglasjem ali za ugotavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, ali za zaščito druge fizične ali pravne osebe, ali še za pomembne razloge javnega interesa Unije ali države članice.

  O odpravi omejitve Obdelave Vas bo AD Tyres obvestil preden ta postane učinkovita.

 • pravica do prenosljivosti Vaših Podatkov:

  To je možnost, da od AD Tyres pridobite Podatke, ki ste jih posredovali AD Tyres, v strukturiranem, splošno uporabljenem in strojno berljivem formatu ter prenesete te Podatke na drugo entiteto (prenos zagotovite sami ali, če je to tehnično izvedljivo, AD Tyres) in to, kadar je Obdelava izvedena z uporabo avtomatiziranih postopkov in temelji na soglasju ali na pogodbi;

 • pravica do umika Vašega soglasja:

  to je možnost, da umaknete Vaše soglasje za katerokoli Obdelavo Vaših Podatkov, ki je bila izvedena na podlagi Vašega predhodnega soglasja. Umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki temelji na soglasju, izvedenega pred tem umikom.

Za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic ste vabljeni, da nas kontaktirate po Vaši izbiri:

 • ali z pošiljanjem elektronske pošte na naslov: dpo@adtyre.com
 • ali z izpolnitvijo kontaktnega obrazca, dostopnega tukaj.

Za čim učinkovitejšo obdelavo Vaše zahteve vas AD Tyres vabi, da jo oblikujete jasno in podrobno. Če obstaja dvom o Vaši identiteti, lahko AD Tyres zahteva dodatne informacije, potrebne za potrditev Vaše Identitete.

Prav tako imate:

 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

  to je možnost, da vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri je Vaše običajno prebivališče, Vaše delovno mesto ali kraj, kjer je bila domnevna kršitev storjena, če menite, da Obdelava Podatkov, ki se nanašajo na Vas, predstavlja kršitev zakonodaje.

Za lažje uveljavljanje te pravice Vas vabimo, da si ogledate seznam nadzornih organov tukaj.

11. KAKO AD TYRES ZBIRA PODATKE, KI SE NAŠAJO NA MLADOLETNIKE?

Izdelki, ki jih AD Tyres prodaja na svoji Spletni strani, niso namenjeni mladoletnikom. Posledično AD Tyres ne obdeluje Podatkov, ki se nanašajo na mladoletnike, ali ne predvideva, da bi Podatki obiskovalcev Spletne strani ali njegovih strank neposredno ali posredno zadevali mladoletnike.

12. KAKO JE Z PIŠKOTKI IN DRUGIMI PODOBNIMI TEHNOLOGIJAMI SLEDENJA?

AD Tyres uporablja piškotke in druge podobne tehnologije, ki lahko zbirajo nekatere Vaše Podatke. Ti piškotki omogočajo izboljšanje Vaše izkušnje brskanja po Spletni strani, nam zagotavljajo informacije o delovanju in kakovosti naše Spletne strani ter prispevajo k zagotavljanju ciljno usmerjenih oglasov.

AD Tyres pridobi Vaše predhodno soglasje s pomočjo pasice na domači strani Spletne strani ob Vaši prvi povezavi s temi računalniškimi orodji. Vaše soglasje AD Tyres ponovno zahteva pod enakimi pogoji po preteku trinajstih mesecev od prejšnjega pridobivanja Vašega soglasja.

AD Tyres Vas močno vabi, da si ogledate stran "Piškotki" na njegovi Spletni strani za več informacij.

13. KAKO BOSTE OBVEŠČENI O SPREMEMBAH LISTINE?

AD Tyres občasno spreminja to Listino, zlasti zaradi upoštevanja zakonodajnih sprememb v zvezi z zaščito Vaših Podatkov.

AD Tyres Vas bo o vseh spremembah ali posodobitvah obvestil z obvestilom, poslanim na Vaš elektronski naslov in/ali z očitnim obvestilom na Spletnem mestu.

14. KAKO NAS LAHKO KONTAKTIRATE?

AD Tyres je na voljo za vsa Vaša vprašanja v zvezi s to Listino.

Za kontaktiranje nas lahko kontaktirate na način, ki Vam najbolj ustreza:

 • bodisi z pošiljanjem elektronske pošte na naslov: dpo@adtyre.com
 • bodisi z izpolnitvijo kontaktnega obrazca, dostopnega tukaj.
LiveChat
Whatsapp Messenger